Strona główna > E-Portal

Informacja

Gmina Goraj informuje, iż w dniu 05.04.2018 r. rozpoczną się prace budowlane, prowadzone przez firmę Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof, Wólka Panieńska 25G, 22-400 Zamość przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bononia i część Wólki Abramowskiej oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Bononia.

 

zw

 

Odsłonięcie gabloty ze sztandarem Związku Kombatantów

30 stycznia 2018 roku, podczas XXXVI sesji Rady Gminy Goraj, w obecności radnych, sołtysów, władz i pracowników gminy oraz zaproszonych gości, odbyło się uroczyste odsłonięcie gabloty ze sztandarem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Wstęgę odsłaniającą gablotę przeciął Jan Pikul, prezes Koła w Goraju ZKRPiBWP.

Antoni Łukasik - Wójt Gminy Goraj - na początek powitał w szczególności Pana porucznika Jana Pikula – ps. Wicher, który od wielu lat zabiegał o upamiętnienie symboli walki o naszą wolność, która toczyła się również na naszym terenie. Pan Pikul jest jedną z niewielu osób, które uczestniczyły w tej walce. Pan Wójt w skrócie przedstawił historię Pana Pikula.

Pan Jan Pikul ps. "Wicher" urodził się 21 czerwca 1924 roku. Od maja 1942 roku do lipca 1944 roku służył w Batalionach Chłopskich jako łącznik oddziału zgrupowanego w lasach janowskich. Pan Jan odbywał w tym czasie szkolenie w Szkole Podoficerskiej i był przygotowywany do walki. W 1943 roku przed bitwą pod Osuchami nastąpiło okrążenie frontu przez Niemców i rozformowanie oddziału. Mimo, że Pan Jan nie brał czynnego udziału w bitwie, przyczynił się do jego tak długiego funkcjonowania. W lipcu 1944 roku podczas wycofywania się wojsk niemieckich Pan Pikul brał udział w małej potyczce pod Albinowem. Na skutek represji, jakie nastąpiły po zakończeniu wojny Pan Jan był zmuszony w 1946 roku opuścić rodzinne strony wyjeżdżając na zachód Polski, gdzie przebywał 9 lat. Dopiero w 1974 roku Pan Jan wstąpił do ZBOWiD-u, który to w 1990 roku został przekształcony w Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Od 2000 roku Pan Pikul jest prezesem koła gminnego tego związku, a za swoje zasługi 18 czerwca 2005 roku został mianowany do stopnia porucznika.

Pan Wójt w imieniu wszystkich mieszkańców złożył podziękowanie Panu Pikulowi za przyczynienie się do odzyskania przez Polskę wolności, zapraszając go do symbolicznego przecięcia wstęgi na gablocie, w której umieszczono sztandar Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych zainstalowanej na ścianie sali posiedzeń Urzędu Gminy Goraj. Po przecięciu wstęgi Pan Wójt jeszcze raz podziękował Panu Porucznikowi, życząc mu zdrowia, spokoju i długich lat życia.

Pan Pikul podziękował Panu Wójtowi, Panu Przewodniczącemu i całej Radzie za stworzone warunki i zadeklarował, że sztandar będzie do dyspozycji dla wszystkich zainteresowanych tematem walki o wolność, a zwłaszcza młodzieży. Swoją wypowiedź zakończył słowami: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

ZKRP i BWP jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Związek rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku. Jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 77379 członków (stan na 31.12.2016 r.), w tym 24412 członków zwyczajnych (weteranów - żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu); jest to ponad 70 % żyjących weteranów walk frontowych i partyzanckich zorganizowanych w związkach kombatanckich. Pozostali członkowie Związku - 52967 to podopieczni - głównie wdowy i wdowcy po kombatantach. (źródło: kombatantpolski.pl)

 

Uwaga! Usuwanie wyrobów zawierających azbest

d x

Wójt Gminy Goraj zawiadamia, że w dniach od 14 marca 2018 r. do dnia  30 marca 2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji osoby fizycznej położonych na terenie Gminy Goraj w roku 2018. Wnioski realizowane są w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W związku z ograniczonymi środkami pieniężnymi przeznaczonymi na zadanie usuwania azbestu jako pierwsze będą przyjmowane wnioski na demontaż, transport i utylizację.

Kolejność składania wniosków będzie mieć znaczenie!!!!

Dofinansowanie, o którym mowa powyżej nie trafia do rolnika – otrzymuje je firma, która dokona demontażu starego pokrycia i zapewni transport do miejsca jego utylizacji.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej: www.goraj.eu bądź w Urzędzie Gminy Goraj
w pokoju nr 12 lub uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 84 685 80 02 wew. 122.

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:

  1. Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku, oraz oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowani nieruchomością na cele budowlane (PB-3) (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych)
  2. Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 06.05.2004 r.)
  3. Kserokopia dokumentu wydanego przez Starostę stwierdzającego brak sprzeciwu do wykonania planowanych robót budowlanych dotyczących przedmiotu wniosku.
 

Strona 6 z 91

Kalendarium

Czerwiec 2018
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 
Dzisiaj12
Wczoraj70
Tydzień227
Miesiąc1058
Użytkowników ogółem113616

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.