Strona główna > E-Portal

Zaproszenie

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biłgoraju, zaprasza mieszkańców gminy Goraj na spotkanie informacyjne dot. m.in.:

- Płatności bezpośrednich - zasady przyjmowania wniosków na kampanię 2018

- Modernizacji gospodarstw rolnych

- Premii dla młodych rolników

- Restrukturyzacji małych gospodarstw

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 luty 2018 r. o godz. 10°° w Urzędzie Gminy.

   

Ogłoszenie Wójta Gminy Goraj

O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

Wójt Gminy Goraj ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w następujących zakresach przedmiotowych:

  1. A. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  2. B. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowej

  1. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zwanej dalej ustawą.
  2. Kandydat, zgłoszony do udziału w pracach komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:

1)   nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)    nie reprezentuje organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,

3)   nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

4)   wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).

Więcej...

 

Ogłoszenie o konkursie

Wójt  Gminy Goraj

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Goraj w 2018 r.

I. Rodzaj zadania

Celem niniejszego otwartego konkursu ofert jest zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych Gminy Goraj z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1)   Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, w tym w klubach sportowych.

2)   Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

3)   Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,

4)   Uczestnictwo klubów i stowarzyszeń sportowych w imprezach i zawodach o zasięgu regionalnych i ogólnopolskich;

Więcej...

 

Ogłoszenie o konkursie

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.  z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.)

WÓJT GMINY GORAJ

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Goraj  w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Cel zadania:

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpiecznego transportu  oraz opieki w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych  z terenu Gminy Goraj do  szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju i działania na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej (w tym także dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)  w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym  realizacji obowiązku szkolnego.

Więcej...

 

Ostrzeżenie o opadach marznących

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
OSTRZEŻENIE Nr 2 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 15:35 dnia 11.01.2018 do godz. 06:00 dnia 12.01.2018
Przebieg: Obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie miejscami słabych opadów marznącej mżawki, powodującej gołoledź. Prognozuje się, że opady marznące będą stopniowo, od północnego wschodu województwa, przechodzić w słabe opady śniegu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: powyżej 95%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Anna Woźniak
Godzina i data wydania: godz. 15:29 dnia 11.01.2018
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 lubelskie od 15:35/11.01 do 06:00/12.01.2018 marznace opady, drogi sliskie
 

Ostrzeżenie o oblodzeniu

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
OSTRZEŻENIE Nr 1 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 07.01.2018 do godz. 05:00 dnia 08.01.2018
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -7°C na północy do -1°C na południu województwa. Temperatura przy gruncie od -9°C na północy do -2°C na południu województwa. Najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest w części północnej województwa. W części centralnej spadek temperatury powietrza poniżej 0°C prognozowany jest od godz. 17:00, a w części południowej od godz. 21:00. W wielu miejscach temperatura poniżej 0°C utrzyma się później w ciągu dnia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Anna Woźniak
Godzina i data wydania: godz. 16:41 dnia 07.01.2018
 

Informacja o terminie i miejscu kursów chemizacyjnych

Lp.

Data

Miejsce

Godz.

Organizator

1.

12.01.2018r.

Urząd Gminy Goraj  - sala narad

900

SZKOLTEX Centrum Usług BHP i Kadr

2.

16.01.2018r.

Urząd Gminy Goraj  - sala narad

900

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju

 

Strona 5 z 45

Kalendarium

Maj 2018
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Dzisiaj7
Wczoraj44
Tydzień276
Miesiąc1391
Użytkowników ogółem112153

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.