Strona główna > E-Portal

Komunikat meteorologiczny nr 5

Pełna treść Komunikatu nr 5 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczącego zjawiska silnego wiatru o stopniu zagrożenia 1 do pobrania pod poniższym odnośnikiem.

Komunikat meteorologiczny nr 5 (PDF)

 

INFORMACJA

GMINA GORAJ INFORMUJE, IŻ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) ZOSTANIE PRZEPROWADZONA DEZYNFEKCJA LINII GŁÓWNEJ WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GORAJ W CELACH NAPRAWCZYCH

Wójt Gminy Goraj

Antoni Łukasik

 

 

50 lat razem

W dniu 21 października br. 16 par z terenu Gminy Goraj wzięło udział w podniosłym wydarzeniu jakim było wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość rozpoczęła msza święta sprawowana w intencji par przez  Proboszcza gorajskiej parafii księdza Tadeusza Bastrzyka oraz Ekonoma Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej księdza Miłosława Żura. Następnie jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do Urzędu Gminy gdzie gospodarz uroczystości Wójt Gminy Goraj Antoni Łukasik wraz ze Starostą Biłgorajskim Kazimierzem Paterakiem odznaczyli małżonków medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz wręczyli im kwiaty i okolicznościowe upominki. W uroczystościach wzięli także udział Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Stanisław Kapica – Przewodniczący Rady Gminy Goraj oraz Zenon Głowala – Sekretarz Gminy Goraj. Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły panie ze „Stowarzyszenia Kobiet Goraja – Kobieta Aktywna” oraz Pan Patryk Widz.

Medalami odznaczono następujące pary:

 1. Bida Henryk i Danuta
 2. Czerw Józef i Honorata
 3. Deptuła Stanisław i Wiesława
 4. Grabowscy Władysław i Wiesława
 5. Habza Marian i Zofia
 6. Kapica Mieczysław i Teodora
 7. Kula Henryk i Janina
 8. Łupikasza Eugeniusz i Regina
 9. Maluga Jerzy i Urszula
 10. Rożek Eugeniusz i Leokadia
 11. Smyl Zygmunt i Bernadeta
 12. Sosnówka Walerian i Władysława
 13. Sowa Jan i Anna
 14. Sowa Marian i Marianna
 15. Wlizło Marian i Wanda
 16. Zdybel Bronisław i Wiesława
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Goraj o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Budowa połączenia odgałęzienia do stacji Radzięcin Wieś, Szkoła, Kolonia Radzięcin, Abramów 1,2 PGR  z odgałęzieniem do stacji Wólka Abramowska 2 zasilanych z linii 15 kV Frampol – Goraj linią kablową w miejscowości Abramów i Wólka Abramowska”.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w inwestycję zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. , ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działającej prze pełnomocnika Pana Mateusza Blicharz

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Goraju, przy ul. Bednarskiej 1 , 23-450 Goraj pokój nr 20

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia za pośrednictwem Wójta Gminy Goraj.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Goraj:  www.goraj.bip.lublin.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Goraj oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Abramów i Wólka Abramowska.

 

Analiza popytu na usługi związane z realizacją projektu pn. „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku GOK w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej

Gmina Goraj przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich) dla projektu pn. „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku GOK w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”. Przedsięwzięcie przewiduje kompleksową modernizację zdegradowanego budynku GOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu przywrócenia mu podstawowych funkcji (kulturalnych), które ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu świadczone są jedynie w ograniczonym zakresie oraz nadania nowych funkcji społecznych (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-opiekuńczego i punkt poradnictwa społecznego). Poza tym planowane jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu wokół obiektu. Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy wyznaczonego w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Goraj na lata 2017-2023” obszaru rewitalizacji oraz całej Gminy Goraj. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców obszaru rewitalizacji (sołectwo Goraj), jak również turystów odwiedzających gminę, a także biorąc pod uwagę wieloaspektowość i mnogość, nawarstwiających się od lat problemów, zachodzi konieczność podjęcia zintegrowanych i skoordynowanych działań zmierzających do wyciągnięcia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu. Jednym z takich działań jest właśnie ww. projekt. O potrzebie jego realizacji zdecydowała lokalna społeczność na etapie opracowywani LPR. Jednakże teraz chcielibyśmy uzyskać bardziej szczegółowe informacje w zakresie preferowanych przez Państwa usług oferowanych z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach ww. projektu.

Ankieta będzie dostępna w dniach 20-26 października 2017 r.

https://docs.google.com/forms/d/1nEbUQjyZ4ImcGujRHwiduhA1JVa6MJIrWngfx_b-5E4/edit?usp=sharing

 

Informacja Fundacji Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim

Pełna treść informacji do pobrania w formacie PDF

 

Informacja o udzieleniu dotacji na realizacji zadania publicznego pt. „Krąg splecionych rąk, otwartych serc – przez 10 lat –pielęgnowanie i przekazywanie tradycji wiary, smaku i kultury lokalnej".

Informacja o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm. ) na realizacji zadania publicznego pt. „Krąg splecionych rąk, otwartych serc – przez 10 lat –pielęgnowanie i przekazywanie tradycji wiary, smaku i kultury lokalnej".

Więcej...

 

Informacja o finansowaniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goraj

wfsm

Wójt Gminy Goraj informuje, że w dniu 25 września 2017 r. przedstawiciele Gminy Goraj oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju odebrali samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO Eurocargo od wykonawcy Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko Biała. Zakup średniego samochodu strażackiego jest realizowany przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. Lubelskiego, gdzie Gmina Goraj jest jednym z partnerów projektu. Projekt jest realizowany jako dostawa 43 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w ramach projektu pn „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanych z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Koszt samego zakupu samochodu pożarniczego wynosi 737 877,00 zł, natomiast łączna wartość wynikająca z projektu to kwota 739 677,00 zł. Koszt dofinansowania z projektu „zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” wynosi 442 190,37 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 297 486,63 zł zabezpiecza budżet Gminy Goraj, w tym Gmina Goraj otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 280 000,00 zł.

 

Strona 5 z 42

Kalendarium

Luty 2018
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 
Dzisiaj34
Wczoraj41
Tydzień308
Miesiąc882
Użytkowników ogółem106993

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.