Strona główna > Portal

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 108 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 09:57 dnia 03.07.2020

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 108 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 09:57 dnia 03.07.2020 (PDF)

 

Absolutorium dla Wójta

Gorajscy radni zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za zeszły rok i jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi, Antoniemu Łukasikowi.

1

Najważniejszymi punktami XIX sesji Rady Gminy Goraj w dniu 30 czerwca 2020 r. było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goraj za rok 2019. Druga uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goraj. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów.

Zanim doszło do głosowania Wójt Gminy Goraj przedstawił radnym najważniejsze informacje dotyczące stanu finansów samorządu. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2019, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 23 942 183,91zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 22 398 311,02 zł.

2

Należy podkreślić, że zrealizowany budżet 2019 r. jest największym budżetem w historii gminy Goraj. Jednocześnie wydatki na inwestycje stanowiły 1/3 całego budżetu, co stanowi bardzo dobru wynik. Wśród najważniejszych inwestycji należy wymienić:

  • ukończenie termomodernizacji wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy
  • zamontowanie 117 instalacji fotowoltaicznych, rozpoczęcie robót remontowych przy rewitalizacji budynku i placu GOK
  • wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Goraju,
  • remont świetlicy w Zastawiu  zakup sprzętu p.poż. dla jednostki OSP, w tym szczególności zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Hoszni Ordynacka
  • wykonanie we współpracy z Powiatem Biłgorajskim odcinka drogi asfaltowej w Gilowie
  • utwardzenie bądź remont istniejącej już nawierzchni ponad 5 km dróg gminnych na 7 większych zadaniach inwestycyjnych (w Zastawiu, Wólce Abramowskiej, Bononii, Średniówce, Zagrodach, Goraju)

W swoim wystąpieniu Wójt podziękował za wysiłek włożony w działania na rzecz rozwoju gminy oraz wsparcie Pani Poseł RP Beacie Strzałka, za wspieranie wszystkich takich działań na szczeblu powiatu, jak też województwa, Staro scie Biłgorajskiemu – Panu Andrzejowi Szarlipowi za wszelką pomoc i wsparcie działań gminy. Podziękowania trafiły także do władz i pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wicemarszałka Województwa Pana Michała Mulawy. Serdeczne podziękowania trafiły też do wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Romanowskiego, który wielką sympatią obdarzył gminę Goraj, a w szczególności druhów strażaków. Jako dysponent funduszu Sprawiedliwości najpierw przyczynił się do przekazania 56 tyś na zakup potrzebnego umundurowania i sprzętu dla 3 jednostek, a następnie przekazał 800 tyś zł na zakup średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego. Wójt nie zapomniał skierować swoich podziękowań dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy na czele z ich dyrektorami i kierownikami: Pani Dyrektor Elżbiecie Różańskiej, Pani Dyrektor Marcie Miszczak – Najda, Pani Kierownik Barbarze Sajewskiej i Panu Kierownikowi Andrzejowi Świcy.

3

Później swoje stanowisko przedstawiła Komisja Rewizyjna. Jej przewodnicząca, Danuta Jabłońska. Zasadność i trafność decyzji podejmowanych przez Wójta Gminy Goraj, były podejmowane w zgodzie z obowiązującą literą prawa. Po tym wystąpieniu i wcześniejszym zapoznaniu gości z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zamościu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium tytułem wykonania budżetu za 2019 rok.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14. Po ogłoszeniu wyników przewodniczący Rady Gminy Goraj, Stanisław Kapica oraz wiceprzewodniczący Zbigniew Kość, wręczyli Wójtowi – Antoniemu Łukasikowi oraz Pani Skarbnik – Dorocie Hawryło kwiaty i złożyli gratulacje. Wójt podziękował Radzie Gminy oraz Przewodniczącemu – Stanisławowi Kapicy, Pani Skarbnik Dorocie Hawryło, Sołtysom, jednostkom pomocniczym oraz wszystkim pracownikom Urzędu za współpracę, bowiem, jak podkreślił dobre wykonanie budżetu to sukces nie tylko władz Gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.

4

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania naszego samorządu. Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne zadanie. Wymaga skrupulatności, rozwagi i dużej wiedzy. Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania - mówi Wójt Gminy Goraj.

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 98 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:48 dnia 27.06.2020

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 98 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:48 dnia 27.06.2020 (PDF)

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 99 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 20:44 dnia 27.06.2020

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 99 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 20:44 dnia 27.06.2020 (PDF)

 

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH (PDF)

 

UWAGA !!! MIESZKAŃCY OBWODU WYBORCZEGO NR 1 ZAGRÓD i ZASTAWIA !!!

Wójt Gminy Goraj informuje, że w związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju ul. Frampolska 23 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 swoją siedzibę będzie miała w budynku Zespołu Szkół w Goraju przy ul. Bednarskiej 8
(duża sala gimnastyczna, wejście od strony parkingu).
W lokalu tym, podczas wyborów Prezydenta RP w dniu 28 czerwca, głosować będą mieszkańcy ZAGRÓD i ZASTAWIA.

Wójt Gminy Goraj

/-/ Antoni Łukasik

 

Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 89 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 06:46 dnia 22.06.2020

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 89 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 06:46 dnia 22.06.2020 (PDF)

 

Strona 4 z 97

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Wrzesień 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 
Dzisiaj59
Wczoraj95
Tydzień323
Miesiąc1551
Użytkowników ogółem176051

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.