Strona główna

Informacja o ogłoszonym przetargu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goraj

 

unia

Wójt Gminy Goraj informuje, że Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę 43 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w ramach projektu pn. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego w zakładce Przetargi/Zapytania przetargowe (link : http://www.zosprp.lublin.pl/zosprp.php?show=przetargi )

Wymagania minimalne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goraj znajdują się w załączniku nr 2 A do SIWZ.

Gmina Goraj jest jedną z gmin, która jest partnerem w/w projektu.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez zaopatrzenie jednostek OSP w 43 samochody ratowniczo-gaśnicze (średnie i ciężkie) dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa publicznego, środowiskowego i ekologicznego, a przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego wsi, gminy, powiatu, województwa oraz kraju w obliczu klęsk, katastrof i zagrożeń.

 

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Goraj informuje, że istnieje możliwość złożenia oświadczenia dotyczącego uszkodzeń upraw spowodowanych przymrozkami wiosennymi. W składanych oświadczeniach należy wpisać wszystkie uprawy w gospodarstwie, zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie złożonym do ARiMR w 2017r, oraz zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie. Do oświadczeń należy dołączyć kserokopie wniosku o dopłaty.

Komisja powołana przez Wojewodę sporządza protokół, w którym wyliczone jest obniżenie dochodu z całego gospodarstwa.

Druki oświadczeń można pobrać w Urzędzie Gminy Goraj albo klikając na link na dole informacji.

Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Goraj pokój nr 12 (tel. 84 6858002).

Wójt Gminy Goraj
Antoni Łukasik

 

 

 

Oświadczenie rolnika - dotyczy produkcji roślinnej

Oświadczenie rolnika - dotyczy produkcji zwierzęcej

 

Przypomnienie o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GORAJ

 

Wójt Gminy Goraj przypomina, iż 15 czerwca mija termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2017 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Goraj lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Goraj Nr 71 9602 0007 2000 0198 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o/Goraj z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu osoby, której wpłata dotyczy, lub na podstawie załączonych druków wpłat.

Podstawą do naliczenia opłaty jest deklaracja, którą każdy właściciel nieruchomości był zobowiązany złożyć do tutejszego Urzędu. W niej to określił kwotę, jaką będzie ponosił za gospodarowanie odpadami. Przy tej okazji przypominamy, iż wszelkie dane związane z aktualizacją liczby osób mieszkających w danych gospodarstwach domowych  na danej nieruchomości powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia (np. urodzenie, zgon, przemieszczenie się domowników, itp.).

Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której są naliczane ustawowe odsetki. Prosimy o samodzielnie i terminowe uiszczanie należnej opłaty, czekanie na pisemne upomnienie skutkuje naliczeniem dodatkowych 11,60 zł. kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji.

   

Strona 5 z 71

Kalendarium

Wrzesień 2017
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 86 gości 
Dzisiaj27
Wczoraj48
Tydzień168
Miesiąc835
Użytkowników ogółem99566

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.