Strona główna > Portal

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY GORAJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju mając na względzie wzrost liczby pożarów, wybuchów gazu oraz zatruć tlenkiem węgla w sezonie grzewczym jesienno-zimowym w budynkach mieszkalno-socjalnych lub komunalnych zwraca uwagę na konieczność sprawowania prawidłowego nadzoru właścicielskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej nad tymi obiektami. Mając na względzie charakter występujących w omawianych budynkach uchybień, szczególny nacisk powinien zostać nałożony na kwestie kontroli stanu technicznego i konserwacji instalacji oraz urządzeń:

 • grzewczych,
 • elektrycznych,
 • przewodów dymowych, spalinowych wentylacyjnych,
 • gazowych.

W związku z powyższym zwracam się z apelem o instalowanie autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla w swoich domach. Nadmienić  należy, że zgodnie z ustawą  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 683 ze zm.), właściciel budynku, a także na podstawie umowy lub innych przepisów zarządca lub użytkownik są zobowiązani do:

 • przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych i instalacyjnych,
 • wyposażenia obiektu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnienia konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 • przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapewnienia osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) § 34.1 w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w kresach ich użytkowania:

 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 • od palenisk opalanych paliwem stałym wymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym wymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

 

Uwaga ! Zapraszamy do Składania Wniosków o Przyłączenie Do Sieci Gazowej!!!

qJeszcze raz zachęcamy Państwa do składania wniosków o przyłączenie do sieci gazowej w gminie Goraj, szczególnie osoby zamieszkujące miejscowości Goraj, Bononia, Wólka Abramowska, Zastawie i część Zagród, ponieważ niewystarczająca liczba złożonych wniosków spowoduje, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  nie podejmie realizacji tego zadania. Wnioski te określają warunki przyłączeniowe, na podstawie których zostaną przygotowane przez spółkę umowy z odbiorcami, gdzie m.in. zostanie określony termin realizacji podłączenia. Zakładamy, ze w interesie mieszkańców jest szybkie zrealizowanie inwestycji, dlatego wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa określiliśmy ten termin, jednak w szczególnych przypadkach złożenie wniosku po 10 stycznia 2020r. będzie możliwe.

Wnioski można pobrać i należy składać od poniedziałku do piątku bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Goraju od godz. 7.30 do 15.30 w pokoju nr 23.

Dodatkowo wniosek można pobrać ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa: https://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej

 

“Miej w opiece Naród cały”- Uroczystości 11 listopada w Goraju

“Miej w opiece Naród cały...”- Uroczystości 11 listopada w Goraju. 11 listopad to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie wtedy co rok obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Mieszkańcy gminy Goraj również upamiętnili to święto wolności i miłości ojczyzny biorąc udział w uroczystościach przygotowanych na tę okoliczności odwołując się do wyższych wartości w momencie, gdy zagrożone są podstawowe wartości takie jak: rodzina, wspólnota narodowa i wiara katolicka.

Uroczystości odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęliśmy już w piątek 8 listopada w Przedszkolu Samorządowym w Goraju i Zespole Szkół w Goraju. Dzieci i młodzież tych placówek oświatowych o godz. 11.11 zaśpiewały 4 zwrotki hymnu Polskiego. Należy dodać że to już druga taka akcja. Śpiewanie hymnu to nie jedyna akcja, w jaką angażują się przedszkolaki, by świętować 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspólnie wykonują m. in. kotyliony i malują kolorowanki o tematyce narodowej. Od najmłodszych lat należy edukować i wychowywać dzieci w duchu patriotyzmu, aby wzrastały z poczuciem świadomości w jakim kraju się urodziły i ile ten kraj musiał przejść, byśmy wszyscy razem mogli żyć w wolnej Polsce. Szacunek do ojczyzny powinno wpajać się dziecku już od najmłodszych lat, najlepiej poprzez zabawę, odkrywanie nowych, ciekawych rzeczy czy też wspólne celebrowanie świąt, nie tylko narodowych. Patriotyzm, to pojęcie kojarzy nam się bardzo poważnie: z honorem,  szacunkiem i miłością do Ojczyzny.

Kolejnym akcentem związanym z obchodami odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej gminie były „Ognie Niepodległości” zorganizowane przez Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju. W dniu 10 listopada o godz. 18.30 na placu parkingowym za kościołem  w Goraju zapłonęło ognisko dla uczczenia rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania Hymnu Narodowego po czym głos zabrali Starosta Biłgorajski – Andrzej Szarlip oraz Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik. Następnie obecni mieszkańcy rozpoczęli śpiew tradycyjnych pieśni żołnierskich i pieśni narodowych.

W dniu 11 listopada rozpoczęły się główne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w naszej gminie. Przy akompaniamęcie Gminnej Orkiestry Dętej przeszliśmy spod Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju na Rynek 600 – lecia w Goraju gdzie zostały złożone wieńce i wszyscy razem odśpiewaliśmy hymn. Następnie wieńce złożono też pod tablicami przy dzwonnicy w Kościele św. Bartłomieja w Goraju. O godz. 9.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Tam też wysłuchaliśmy pięknego kazania dobitnie wyrażającego poczucie wdzięczności za odzyskanie wolności przez nasz kraj. Po mszy świętej wspólnie z Chórem Noster Parafii św. Bartłomieja w Goraju śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.

W uroczystościach udział wzięli Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik, pracownicy Urzędu Gminy, radni gminy Goraj na czele z Przewodniczącym Rady Gminy – Stanisławem Kapicą, sołtysi, nauczyciele i dyrektorzy Szkoły oraz uczniowie a także druhowie OSP. Szczególne podziękowania kieruje się w stronę strażaków za udział i zaangażowanie w tym dniu. Składamy również szczególne wyrazy podziękowania dla wszystkich mieszkańców, którzy włączyli się w ideę aktywnego świętowania naszej wolności.

 

czp

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 08.11.2019 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Treść obwieszczenia w formacie PDF

 

ZMIANA PROGNOZY NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

ZMIANA PROGNOZY NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH (PDF)

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 115 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:24 dnia 07.11.2019

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE  OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 115 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:24 dnia 07.11.2019

 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Goraj informuje, iż Gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Goraj zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wnioski o odbiór w/w odpadów  do Urzędu Gminy w Goraj pok. nr 12 w terminie do 02 grudnia 2019 r. Wzór ww. wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Goraj - pokój nr 12 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Goraj.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Goraj dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jednocześnie warunkiem odbioru odpadów będzie ich dostarczenie do miejsca wskazanego przez gminę (odpady nie będą odbierane z posesji).

Wzór wniosku (PDF)

 

Strona 1 z 77

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Listopad 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Dzisiaj82
Wczoraj84
Tydzień166
Miesiąc1202
Użytkowników ogółem146444

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.