Strona główna > Portal

Informacja dotycząca wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj w ramach projektu „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj”

INFORMACJA
WÓJTA GMINY GORAJ

Informuję wszystkich zainteresowanych, że w dniu 12 marca 2019 roku Gmina Goraj wszczęła procedurę udzielenia zamówienia publicznego, mającą na celu wyłonienie Wykonawcy dla projektu „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj”

Otwarcie ofert zgodnie z ogłoszeniem zaplanowano na dzień 17 kwietnia 2019 r. Natomiast przewidywany termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 15 października 2019 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduję się na stronie internetowej: www.uggoraj.bip.lubelskie.pl w zakładce „Budżet i przetargi”

Wójt Gminy Goraj
Antoni Łukasik
 

INFORMACJA WÓJTA GMINY GORAJ O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01 kwietnia 2019 R.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby pokrywała ona w całości realizację zadania powierzonego gminie. W celu zbilansowania systemu w roku 2019 Rada Gminy Goraj podjęła więc stosowne uchwały dotyczące zmiany metody ustalania opłaty i ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2019 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za odpady komunalne, wg niżej wymienionego wzoru:

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

WYLICZENIE

OPŁATA MIESIĘCZNA

1

1x10zł

10zł

2

2x10 zł

20 zł

3

2x10 +1 x8zł

20 zł + 8 zł = 28zł

4

2x10zł + 2x8zł

20 zł+ 16 zł =36zł

5

2x10zł + 2x8zł + 1x5zł

20zł + 16 zł+ 5 zł = 41zł

6

2x10zł + 2x8zł + 2x5zł

20zł + 16 zł+ 10 zł = 46 zł

M* - …………..

(wypełnić w przypadku 7 lub więcej mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości w samodzielnym
lokalu mieszkalnym)

 

2x10zł + 2 x8zł +…x5zł

(M – 4)

 

 

20 zł + 16 zł + …. = …. zł

(M–4)x 5 zł

 

Natomiast przy braku segregacji będzie obowiązywać opłata 20,00 zł za każdą osobę (miesięcznie).

Przypomina się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest formą podatku, która obowiązuje niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów  oraz częstotliwości ich oddawania. Jest to opłata, która obowiązuje wszystkich mieszkańców z terenu gminy Goraj!!!

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek odbierania odpadów komunalnych z jej terenu. Dlatego też, gmina jest zobowiązana do egzekwowania opłaty z tego tytułu od mieszkańców.

Terminy wnoszenia opłat oraz numer konta na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Można również jak dotychczas uiszczać opłatę w kasie Urzędu do godz.12:00.

W związku ze zmianą metody ustalania opłat koniecznym, jest złożenie nowej deklaracji.

Wskazane jest aby, nową deklarację złożył ten sam właściciel, który składał pierwszą deklarację.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30 w pokoju nr 12.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody.

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 27 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:55 dnia 15.03.2019

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 27 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:55 dnia 15.03.2019 (PDF)

 

Dzień Sołtysa 2019

1

 

OGŁOSZENIE w sprawie programu „Czyste Powietrze”.

Wójt Gminy Goraj informuje wszystkich mieszkańców gminy o możliwości skorzystania z konsultacji i porad indywidualnych dotyczących wniosków na dofinansowanie inwestycji ekologicznej z programu „Czyste Powietrze”.

Porad i konsultacji udzielać będą przedstawiciele WFOŚiGW w Lublinie w dniu 19 marca 2019r. w godz. 8.30 – 15.00 w pokoju numer 5 w Urzędzie Gminy w Goraju.

Wójt Gminy Goraj
/-/ Antoni Łukasik
 

Życzenia z okazji dnia sołtysa

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń w życiu osobistym.

Życzę wytrwałości i zadowolenia z wypełnianych obowiązków. Jednocześnie pragnę podziękować za trud Państwa codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz efektywną współpracę z samorządem Gminy.

Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszkańcami, jak i władzami samorządu dostarcza Wam wielu satysfakcji i będzie źródłem społecznego uznania.

Z wyrazami szacunku

Wójt
Gminy Goraj
/-/ Antoni Łukasik

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych (PDF)

 

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 23 - wykaz obowiązujących ostrzeżeń o godz. 06:45 dnia 10.03.2019

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 23 - wykaz obowiązujących ostrzeżeń o godz. 06:45 dnia 10.03.2019 (PDF)

 

Strona 1 z 60

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Marzec 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 
Dzisiaj1
Wczoraj38
Tydzień1
Miesiąc1345
Użytkowników ogółem130427

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.