Strona główna > Portal > Gospodarka Wodno-Ściekowa > Różne > INFORMACJA WÓJTA GMINY GORAJ ODNOŚNIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INFORMACJA WÓJTA GMINY GORAJ ODNOŚNIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Goraj informuje właścicieli nieruchomości przystępujących do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,  o obowiązku dokonania zgłoszenia  Wójtowi Gminy Goraj w terminie 30 dni  przed planowanym  rozpoczęciem  eksploatacji nowo zbudowanej  przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2019 r. poz.  1396  z późn. zm.) .

Wymagane dokumenty na zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

  • Wniosek – zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m 3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego  w ramach zwykłego korzystania z wód
  • Kopię mapy z naniesieniem lokalizacji  przydomowej oczyszczalni ścieków lub powykonawczą inwentaryzację geodezyjną

W ciągu 30 dni Wójt Gminy Goraj przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść sprzeciw dotyczący rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku gdy:

  • Eksploatacja instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków  powodowała by  przekroczenie standardów emisyjnych jakości środowiska
  • Instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Wójt Gminy Goraj wstrzymuje się użytkowanie takiej oczyszczalni. W przypadku nie zgłoszenia w terminie rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, lub termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął, a użytkownik rozpoczął eksploatacje przydomowej oczyszczalni ścieków Wójt Gminy Goraj  zgodnie z art. 342 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska  ma prawo nałożyć karę grzywny.

W sytuacji gdy przepustowość  przydomowej oczyszczalni  ścieków będzie przekraczać 7,5 m3 na dobę, konieczne będzie wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo  budowlane    (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) – uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodno prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ale tylko w przypadku gdy ilość odprowadzanych ścieków przekracza 5 m3 na dobę lub jeżeli ścieki są odprowadzane do ziemi lub wody będącą cudzą własnością

Przydomowe oczyszczalnie ścieków należy  eksploatować zgodnie z instrukcją, przepisami wykonawczymi do Ustawy Prawo Wodne – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra żeglugi morskiej i żeglugi śródlądowej  z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych  do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Wymogi zgłoszenia budowy i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków wynikają z odrębnych przepisów:

  • Ustawy Prawo budowlane (art. 29 ust. 1 pkt 3) w kwestii zgłoszenia budowy do Starosty,
  • Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (art. 153 ust. 1) w kwestii eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja  wymaga zgłoszenia (§ 2 ust. 1)  w kwestii obowiązku  zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Goraj, zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, którzy nie są podłączeni do kanalizacji, nie posiadają szamba, o wypełnienie  zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (stanowi załącznik do niniejszego pisma) osobiście w Urzędzie Gminy Goraj w  sekretariacie lub  pokoju  Nr 16, pocztą na adres Urząd Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie  Gminy Goraj, pokój Nr 16 oraz na stronie internetowej goraj.eu

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (WORD)

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (PDF)

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Styczeń 2022
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości 
Dzisiaj23
Wczoraj86
Tydzień299
Miesiąc1470
Użytkowników ogółem208676

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.