Strona główna > Odpady > Ogólne > INFORMACJA WÓJTA GMINY GORAJ O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01 marca 2020 r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY GORAJ O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01 marca 2020 r.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby pokrywała ona w całości realizację zadania powierzonego gminie. W celu zbilansowania systemu w roku 2020 Rada Gminy Goraj podjęła więc stosowne uchwały dotyczące zmiany metody ustalania opłaty i ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W związku z powyższym od 1 marca 2020 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za odpady komunalne, wg niżej wymienionego wzoru:

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

WYLICZENIE

OPŁATA MIESIĘCZNA

1

1x 15 zł

15 zł

2

2x 15 zł

30 zł

3

2x 15 zł+1 x 12 zł

30 zł + 12 zł = 42 zł

4

2x 15 zł + 2x 24 zł

30 zł+ 24 zł =54 zł

5

2x 15 zł + 2x 12 zł + 1x 8 zł

30zł + 24 zł+ 8 zł = 62 zł

6

2x 15 zł + 2x 12 zł + 2x 8 zł

30zł + 24 zł+ 16 zł = 70 zł

 

M* - …………..

(wypełnić w przypadku 7 lub więcej mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości w samodzielnym
lokalu mieszkalnym)

 

2x 15 zł + 2x 12 zł +…x 8 zł

(M – 4)

 

 

30 zł + 24 zł + …. = …. zł

(M–4)x 8 zł

 

Natomiast przy złej segregacji będzie obowiązywać opłata 30,00 zł za każdą osobę (miesięcznie).

Przypomina się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest formą podatku, która obowiązuje niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów  oraz częstotliwości ich oddawania. Jest to opłata, która obowiązuje wszystkich mieszkańców z terenu gminy Goraj!!!

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek odbierania odpadów komunalnych z jej terenu. Dlatego też, gmina jest zobowiązana do egzekwowania opłaty z tego tytułu od mieszkańców.

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Można również jak dotychczas uiszczać opłatę w kasie Urzędu do godz.12:00.

UWAGA!!!!!!

ZMIANA KONTA BANKOWEGO !!!!!

Bank Spółdzielczy w Biłgoraju O/Goraj

Nr KONTA BANKOWEGO 68 9602 0007 2000 0198 2000 0055

W przypadku złej segregacji oraz udokumentowania tego faktu przez przedsiębiorcę odbierającego odpady Wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak za odpady niesegregowane na okres 6 miesięcy.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Listopad 2021
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Dzisiaj79
Wczoraj36
Tydzień79
Miesiąc1857
Użytkowników ogółem205035

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.