Strona główna

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Goraju

W dniu 07.01.2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  w Goraju. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP – Antoni Łukasik. Powitał zaproszonych gości i przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego obejmował m.in.:

Podsumowanie działalności OSP gminy Goraj za 2019r. m.in.
- zawodów sportowo pożarniczych
- dotacji (KSRG, MSWiA, ZOSP)
- statystyka interwencji OSP z terenu gminy Goraj
- kontroli OSP z terenu gminy Goraj
Przygotowanie jednostek do zimy (zabezpieczenie źródeł czerpania wody, hydrantów). --- - Zapoznanie się z bieżącymi budżetem OSP gminy Goraj w 2020r..
- Planowane w 2020r. uroczystości, wydarzenia, działania w OSP z terenu gminy Goraj 
- Ustalenie terminów spotkań sprawozdawczych OSP i ZOG ZOSP RP na 2020r.

L.p.

Nazwa jednostki OSP

Termin zebrania

1.

OSP GILÓW

18.01.2020r.

2.

OSP HOSZNIA ABRAMOWSKA

18.01.2020r.

3.

OSP MAJDAN ABRAMOWSKI

25.01.2020r.

4.

OSP ZAGRODY

25.01.2020r.

5.

OSP JĘDRZEJÓWKA

01.02.2020r.

6.

OSP KONDRATY

01.02.2020r.

7.

OSP WÓLKA ABRAMOWSKA

08.02.2020r.

8.

OSP HOSZNIA ORDYNACKA

08.02.3020r.

9.

OSP GORAJ

22.02.2020r.

7. Sprawy bieżące.

Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy różne i dyskusja. Poruszona została m.in. kwestia planowanych szkoleń dla strażaków ochotników.

Na wstępie posiedzenia Prezes Zarządu Oddziału Gminnego podziękował wszystkim druhom strażakom z terenu gminy Goraj za ofiarną służbę i wszelką pomoc zarówno społeczeństwu jak też administracji gminnej w 2019r. W roku ubiegłym pojawiły się duże możliwości pozyskania dotacji i dofinansowań dla jednostek OSP. Taką pomocą z której skorzystały wszystkie jednostki z terenu gminy Goraj była dotacja dla jednostek OSP z MSW tzw. „5000+”. Jednostki z naszej gminy zakupiły m. in. umundurowanie galowe, ubrania koszarowe, kurtki, obuwie koszarowe, stoliki, krzesła, oraz sprzęt dydaktyczny do udzielania pierwszej pomocy. Łącznie jednostki OSP z naszej gminy pozyskały 49 696,00 zł dotacji dla jednostek OSP z MSW. Należy również nadmienić, że 3 jednostki tj. OSP w Goraju, OSP w Hoszni Ordynackiej oraz OSP w Kondratach pozyskały dotację z KRUS na łączną kwotę 
17 240,40 zł.
Jednostki OSP zakupiły potrzebny sprzęt pożarniczy i umundurowanie. Gmina Goraj uzyskała również dotację w ramach funduszu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
w ramach zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Sprzęt o łącznej wartości 57 085,92 zł został przekazany jednostkom OSP: Goraj, Hosznia Ordynacka i Kondraty. Należy również nadmienić, że w ramach Funduszu Sprawiedliwości, Gmina Goraj pozyskała dotację w wysokości 800 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Hoszni Ordynackiej. Podsumowując wartość majątku jednostek OSP z terenu gminy Goraj wzrosła 
o 1 015 443,36 zł. Ogólna kwota wydatków z budżetu gminy na funkcjonowanie OSP w roku 2019 wyniosła ok. 140 tys. zł.

Po ogólnych życzeniach, druhowie, zgodnie z tradycją, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia świąteczno-noworoczne.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Sierpień 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Dzisiaj46
Wczoraj61
Tydzień329
Miesiąc840
Użytkowników ogółem173384

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.