Strona główna

Ostatnia sesja rady gminy Goraj w tym roku. Budżet na 2020 rok przyjęty jednogłośnie

Samorząd gminy Goraj obradował po raz ostatni w tym roku. Radni spotkali się na posiedzeniu w poniedziałek 30 grudnia, aby podjąć kilka uchwał, ale przede wszystkim dokonać rozpatrzenia projektu w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. Budżet na przyszły rok przyjęto jednogłośnie.

Za owocną pracę w ciągu minionego roku, ale też jednomyślność podczas głosowania, Radnym na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Goraj – Panu Stanisławowi Kapica podziękował Wójt Gminy Goraj – Antoni Łukasik. Podziękował również sołtysom za zaangażowanie społeczne, bezpośrednio przy pomocy w realizacji funduszy sołeckich, czy też innej pomocy doradczej i społecznej, stowarzyszeniom i kołom gospodyń, które również czynnie włączają się w życie społeczne Gminy, druhom strażakom za ich ogromne zaangażowanie we wszelkiego rodzaju prace i akcje.

Podczas obrad nie zabrakło też wielu miłych akcentów. Podziękowanie za wysiłek włożony w działania na rzecz rozwoju gminy oraz wsparcie otrzymali Pani Poseł RP Beata Strzałka, za wspieranie wszystkich tych działań na szczeblu powiatu, jak też województwa. Starosta Biłgorajski – Pan Andrzej Szarlip za wszelką pomoc i wsparcie działań gminy. „To dzięki temu, że mamy starostę z naszej gminy wiele zadań mogło być zrealizowanych, jak chociażby realizacja przebudowy nawierzchni dróg na dł. 9 km od Gilowa do Teodorówki, wykonanie ok. 400 mb. nawierzchni na drodze w Kondratach, wykonanie ok. 600 mb. nawierzchni drogi w Abramowie i kosztowny remont, a właściwie przebudowa mostu w Wólce Abramowskiej. Ponadto Pan Starosta zaangażował się osobiście w procedurę budowy połączenia drogi serwisowej od mostu w Goraju do skrzyżowania z drogą przy GS-ie. Mało tego, dołożył starań, aby z budżetu powiatu biłgorajskiego wyasygnować kwotę 350 tys. zł. na ten cel.” Podziękowania trafiły także do władz i pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, a w szczególności w kierunku Pana Wojewody – a obecnie już Pana Posła Przemysława Czarnka oraz przewodniczącego Sejmiku – a obecnie wicemarszałka Województwa – Pana Michała Mulawy. Serdeczne podziękowania trafiły też do wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który wielką sympatią obdarzył gminę Goraj, a w szczególności druhów strażaków. Jako dysponent funduszu Sprawiedliwości najpierw przyczynił się do przekazania 56 tys. zł. na zakup potrzebnego umundurowania i sprzętu dla 3 jednostek, a następnie przekazał 800 tys. zł. na zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego. Podziękowania należą się wszystkim osobom, które zaangażowały się czynnie w zbiórkę podpisów poparcia przy konsultacjach społecznych dotyczących uzyskania praw miejskich Goraja – w szczególności wszystkim członkom stowarzyszenia Goraj 1377 na czele z przewodniczącym tego komitetu Stanisławem Chorembałą.

Wójt podziękował również wszystkim instytucjom współpracującym z Gminą Goraj, w tym Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, reprezentowanym w gminie Goraj przez Pana Krzysztofa Blachę i Lubelskiej Izbie Rolniczej, reprezentowanej przez Przewodniczącego Powiatowej Izby Rolniczej w Biłgoraju Pana Piotra Kiełbasę. Wójt nie zapomniał też o podziękowaniach dla wszystkich jednostek organizacyjnym Gminy na czele z ich dyrektorami i kierownikami: Pani Dyrektor Elżbiecie Różańskiej, Pani Dyrektor Marcie Miszczak-Najda, Pani Kierownik Barbarze Sajewskiej i Panu Kierownikowi Andrzejowi Świcy.

Na koniec Pan Wójt podziękował wszystkim bez wyjątku pracownikom Urzędu Gminy za pełne zaangażowanie.

Podsumowując Wójt Gminy Goraj serdeczne podziękował wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do zrealizowania zadań, jakie w bieżącym roku przyszło wspólnie realizować. Były to zadania nie tylko inwestycyjne, ale również i te społeczne, kulturalne i administracyjne. Ten rok był to rok bardzo udany, obfitujący w wiele wydarzeń i wiele inwestycji, które bądź to udało się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, bądź rozpoczęliśmy je i zostaną one ukończone w 2020r., jak. np. remont GOK-u, remont UG, czy przebudowa nawierzchni drogi w Zagrodach.

Należy podkreślić, że zrealizowaliśmy największy jak dotychczas w historii gminy Goraj budżet w wysokości ok. 24 mln. zł. , z czego wydatki na inwestycje wyniosły ponad 8 mln. zł.

Dla porównania kwoty wydatków budżetowych w poprzednich latach, które wynosiły:

 • 2018r. - 20.112.088,23 zł.
 • 2017r. - 15.806.680,29 zł.
 • 2016r. - 14.263.867,11 zł.
 • 2015r. - 15.428.525,25 zł.
 • 2014r. - 11.514.551,03 zł.
 • 2013r. - 12.160.522,41 zł.

Dla przypomnienia najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2019r. :

 • ukończenie termomodernizacji wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy
 • zamontowanie 117 instalacji fotowoltaicznych, • - rozpoczęcie robot remontowych przy rewitalizacji budynku i placu GOK-u,
 • wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Goraju,
 • remont świetlicy w Zastawiu,
 • zakup sprzętu p.poż. dla jednostek OSP , w tym w szczególności zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Hosznia Ordynacka.
 • wykonanie we współpracy z Powiatem Biłgorajskim odcinka drogi asfaltowej w Gilowie od granicy z gminą Turobin aż za skrzyżowanie za kościołem o długości ok. 1km, jako pierwszy etap całej inwestycji, która będzie kontynuowana w 2020r. i obejmie przebudowę nawierzchni całego na terenie naszej gminy 9 km. odcinka drogi aż do granicy z gminą Frampol,
 • utwardzenie bądź remont istniejącej już nawierzchni ponad 5 km dróg gminnych na 7 większych zadaniach inwestycyjnych: (w Zastawiu, Wólce Abramowskiej, Bononii, Średniówce, Zagrodach i Goraju).

Ponadto realizacja wszystkich 12 Funduszy Sołeckich za sumę ok. 340 tys. zł.

Na ich realizację poniesione zostały koszty w wysokości ponad 8 mln. zł., co stanowi 1/3 24 mln. budżetu Gminy.

„Jest to wynik bardzo dobry, jaki osiągają często samorządy w latach wyborczych, my natomiast osiągnęliśmy taki tuż po wyborach, co świadczy o tym, że niezależnie od wszystkiego konsekwentnie realizujemy politykę rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Na te inwestycje zostały pozyskane środki zewnętrzne (unijne i nie tylko) w kwocie ponad 5 mln. zł. „

 • Oprócz zadań inwestycyjnych realizowane też były:
 • doroczny festyn rodzinny ,
 • festiwal im. Anny Malec w Jędrzejówce,
 • uroczystość 50-lecia pożycia par małżeńskich,
 • PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY I ZŁOŻENIE WNIOSKU DO MSWiA o nadanie (przywrócenie praw miejskich ) dla Goraja

Podsumowując, to był dobry rok dla gminy Goraj. ” Życzyłbym sobie, Państwu i wszystkim mieszkańcom gminy, aby kolejne lata przebiegały w podobnym tempie rozwoju, aby gmina rozwijała się coraz lepiej, a przede wszystkim mieszkańcom Gminy żyło się dobrze i bezpiecznie.” – powiedział Wójt Antoni Łukasik w swoim wystąpieniu.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Sierpień 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Dzisiaj42
Wczoraj61
Tydzień325
Miesiąc836
Użytkowników ogółem173380

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.