Strona główna

Energia z natury – kolejna edycja solarów w Gminie Goraj

Gmina Goraj jest na końcowym etapie projektu montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego          w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na  lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystanie OZE, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku. Udzielone wsparcie dotyczy 172 instalacji solarnych we wszystkich miejscowościach gminy Goraj. Łącznie w dwóch etapach realizacji programu zamontowano w gminie Goraj 526 instalacji solarnych co wskazuje, że takie instalacje posiada około 50% gospodarstw domowych.

 

Energia odnawialna to energia, którą uzyskuje się z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Źródła takiej energii są praktycznie niewyczerpalne i należą do nich m.in. wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i zasoby geotermalne. Uzyskanie energii z tych źródeł jest bardziej przyjazne środowisku, tym samym ogranicza się emisję szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Kolektory słoneczne są najmniej uciążliwe dla środowiska oraz nie podlegają żadnym ograniczeniom środowiskowym. Ogromną zaletą energii słonecznej jest brak negatywnych konsekwencji dla środowiska podczas eksploatacji. Celem realizowanego w gminie Goraj projektu było nie tylko zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z pieców na paliwa stałe, lecz również wzrost ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy.

Warunkiem udziału w projekcie było: posiadanie na terenie gminy Goraj budynku mieszkalnego, posiadanie tytułu prawnego własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz posiadanie w nim instalacji ciepłej wody. Mieszkańcy biorący udział w projekcie byli zobowiązani do wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego oraz podpisanie dwóch umów – dotyczących użyczenia części nieruchomości oraz organizacyjno - finansowej. Należy dodać, że przez cały czas trwania projektu i przez 5 lat po zakończeniu prac urządzenia wchodzące w skład zamontowanych zestawów solarnych będą stanowiły własność gminy Goraj.

 

W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca inwestycji. Została nim firma SANITO z Warszawy, która dostarczenie i montaż zestawów solarnych wyceniła na kwotę 1 799 491,68 zł brutto.  Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Goraj, zostali oni poinformowani o szczegółach projektu oraz przedstawiono wstępną wycenę poszczególnych instalacji. Następne spotkanie odbyło się już 8 sierpnia 2018r. i było spotkaniem informacyjnym z wykonawcą firmą SANITO, którą reprezentowali: Pan Paweł Niewiadomski i Pan Patryk Gałka. Na tym spotkaniu omówiono zasady i terminy instalacji solarowych. W sierpniu rozpoczęła się realizacja projektu.

Od sierpnia do października 2018 roku w ramach projektu realizowanego w gminie Goraj zainstalowano trzy typy zestawów kolektorów słonecznych. W skład zestawów wchodziły:

L.p.

 

Liczba Paneli

Pojemność Zasobnika

Liczba Instalacji

1.

Zestaw I

2

200l

84

2.

Zestaw II

3

300l

78

3.

Zestaw III

4

400l

10

Łącznie w gminie Goraj na budynkach prywatnych wykonano 172 instalacji solarnych . W ramach projektu jego uczestnicy otrzymują dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych zakupu i instalacji zestawów solarnych, obsługę projektu, w tym nadzór inwestorski, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w okresie realizacji projektu i jego trwałości na okres 5 lat.

Realizacja projektu montażu instalacji solarnych to duże osiągnięcie dla władz gminy, jak tez samych mieszkańców.  Kolektory słoneczne są ekologicznym i energooszczędnym sposobem na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Największym plusem kolektorów słonecznych jest oszczędność. Montując na dachu domu kolektory słoneczne musimy wiedzieć, że zaspokajają one średnio do 70 proc. rocznego zapotrzebowania w energię cieplną potrzebną do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Bardzo ważne jest to, że działanie kolektora nie jest uzależnione od mocy słońca, ale od naświetlenia. Od marca do października dobrze dobrany zestaw solarny zapewni nawet 80–90 procent zapotrzebowania na ciepłą wodę. A latem, w miesiącach najcieplejszych, może to być nawet 100 procent! Kolektory nagrzewające wodę to też system wygodny – bo bezobsługowy i modny, bo ekologiczny, korzystający z naturalnych zasobów energii, a więc nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne. Kolektory słoneczne umieszczone na dachu są w stanie wygenerować znaczną ilość energii, obniżając tym samym zapotrzebowanie na nią z klasycznych źródeł. Realizacja projektu wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń skutkując poprawą jakości środowiska naturalnego. Przyczyni się do zwiększenia udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym gminy. Dzięki niemu nastąpi  zróżnicowanie źródeł pozyskiwania energii oraz uniezależnienie się mieszkańców od kosztochłonnych i tradycyjnych sposobów pozyskiwania energii cieplnej, które w głównej mierze oparte są na konwencjonalnych nośnikach. Rozwiązany zostanie problem pozyskiwania energii do podgrzania ciepłej wody użytkowej. W efekcie realizacji projektu zniwelowane zostaną ograniczenia mieszkańców w dostępie do nowoczesnych technologii OZE, przynoszących zarówno korzyści ekologiczne jak i ekonomiczne. Przedsięwzięcie ma  pozytywny wpływ na kształtowanie postawy ekologicznej mieszkańców gminy Goraj oraz na realizację zadań przyczyniających się do wypełniania zobowiązań krajowych wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020.

Warto również dodać, że Gmina Goraj w 2019 roku planuje zrealizować projekt montażu 117 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy, na który otrzymała dofinansowanie w ramach tego samego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

W  dniu 30 października 2018 o godzinie 18:00 w restauracji „Prestiż” odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, na którym zostały omówione instrukcje użytkownika oraz korzyści wynikające z odnawialnych źródeł energii.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Kwiecień 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 
Dzisiaj58
Wczoraj75
Tydzień263
Miesiąc1501
Użytkowników ogółem132463

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.