Strona główna > E-Portal

Ogłoszenie Wójta Gminy Goraj

O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

Wójt Gminy Goraj ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w następujących zakresach przedmiotowych:

  1. A. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  2. B. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowej

  1. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zwanej dalej ustawą.
  2. Kandydat, zgłoszony do udziału w pracach komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:

1)   nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)    nie reprezentuje organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,

3)   nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

4)   wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).

Zadania komisji konkursowej

 

Zadaniem komisji konkursowej jest:

1)   ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,

2)   proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

3)   przygotowanie stosownej dokumentacji.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Kandydatów można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
w terminie do dnia 02 lutego 2018 r. do godz. 10.00, osobiście lub listownie na adres Urząd Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, bądź drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Wójt Gminy

Antoni Łukasik

 

Załączniki
- Formularz zgłoszeniowy (doc)
- Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Luty 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Dzisiaj23
Wczoraj74
Tydzień97
Miesiąc1255
Użytkowników ogółem128532

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.