Strona główna

ROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIŁGORAJU z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu biłgorajskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIŁGORAJU z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu biłgorajskiego (PDF)

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Biłgoraju na kadencję 2020 – 2023

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami jest dostępna pod poniższym odnośnikiem:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Biłgoraju na kadencję 2020 – 2023

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 63 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 08:55 dnia 14.06.2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 63 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 08:55 dnia 14.06.2019

 

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

 • słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów
 • jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami
 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.
 • unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)
 • jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska
 • nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)
 • zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części
 • nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami
 • zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu
 • na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg z wody, łódki lub kajaka
 • w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)
 • wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny
 • z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)
 • zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach
 • po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

112 – numer alarmowy

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 61 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 08:52 dnia 13.06.2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 61 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 08:52 dnia 13.06.2019 (PDF)

 

PRZYPOMNIENIE O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GORAJ

Wójt Gminy Goraj przypomina, iż 15 czerwca mija termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2019 r. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Goraj lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Goraj Nr 71 9602 0007 2000 0198 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o/Goraj z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu osoby, której wpłata dotyczy, lub na podstawie załączonych druków wpłat.

Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której są naliczane ustawowe odsetki. Prosimy o samodzielne i terminowe uiszczanie należnej opłaty, czekanie na pisemne upomnienie skutkuje naliczeniem dodatkowych 11,60 zł. kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Raport o stanie Gminy Goraj

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506)  Wójt Gminy, zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja 2019 roku przedstawić Radzie Gminy  raport o stanie gminy za 2018 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

Raport o stanie Gminy Goraj za 2018 rok został opracowany i stanowi załącznik do Zarządzenia Nr  66.2019 Wójta Gminy Goraj  dnia 31 maja 2019 roku. Będzie on  przedmiotem debaty podczas obrad VIII sesji Rady Gminy Goraj w dniu 21 czerwca 2019 roku o godz. 9.00.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Goraj za 2018 rok zabierają głos Radni oraz Mieszkańcy gminy.  Radni  będą głosowali w sprawie udzielenia Wójtowi wotum  zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Goraj. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „ Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Goraj do dnia 19 czerwca 2019 roku do godziny 15.00.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Raport o stanie Gminy Goraj za 2018 rok w formacie PDF

Wzór zgłoszenia do debaty w formacie PDF

Wójt Gminy Goraj

/-/ Antoni Łukasik

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 58 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:47 dnia 10.06.2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 58 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:47 dnia 10.06.2019

 

Strona 2 z 66

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Czerwiec 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 
Dzisiaj4
Wczoraj106
Tydzień110
Miesiąc1617
Użytkowników ogółem136383

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.