Strona główna

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych (PDF)

 

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Goraj

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Goraj. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Goraju, w której uczestniczyli Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik, Radni, Sołtysi, Pracownicy Urzędu Gminy. Następnie uroczystości przeniosły się do budynku Urzędu Gminy gdzie pierwszą sesje rozpoczął najstarszy wiekiem radny  – Tadeusz Widz. To on, do chwili wyboru przewodniczącego, kierował przebiegiem obrad. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=72#sigFreeIda390caa280

W skład nowo wybranej rady kadencji 2018 – 2023 weszli:

Bigos Leszek
Furmaga Ryszard
Gąbka Leszek
Jabłońska Danuta
Jamroży Mieczysław
Kapica Stanisław
Kość Zbigniew
Kuraś Paweł
Łacek Paweł
Mielko Krzysztof
Momot Maria
Sowa Władysław
Stańczyk Andrzej  Jan
Stańczyk Mirosław
Widz Tadeusz

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju – Mariola Oleszczuk wręczyła wyżej wymienionym zaświadczenia o wyborze oraz gratulacje od samorządu. Następnie przeprowadzono  procedurę wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Funkcję tę będzie pełnił tak jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji Pan Stanisław Kapica, który uzyskał poparcie 12 radnych. To on od tej chwili poprowadził dalszą część obrad. Następnie Radni wybrali Wiceprzewodniczących Rady Gminy Goraj. Zostali nimi Pan Andrzej, Jan Stańczyk i Pan Zbigniew Kość.  Uroczyste ślubowanie złożył  także Wójt – Pan Antoni Łukasik.

W swoim expose na wstępie podziękował wszystkim mieszkańcom Gminy Goraj za udział w wyborach samorządowych ( 55,76% frekwencji), wszystkim osobom, które bezpośrednio lub pośrednio zachęcały Pana  Wójta do startu w wyborach i wspierały w czasie kampanii wyborczej,  wszystkim członkom Komitetu Wyborczego Wyborców Wójta Gminy Goraj, a w szczególności jego przewodniczącej Barbarze Wieleba. Wójt wyraził wdzięczność za osiągnięty wynik poparcia (87%), który  motywuje  do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania dla dobra mieszkańców i rozwoju gminy Goraj. Podziękował także w swoim wystąpieniu  konkurentowi za współzawodnictwo.

Zgodnie z deklarowanym w kampanii programem wyborczym wynikającym z sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Wójt nakreślił plan działania na przyszłą kadencję:

 • przebudowy i remonty dróg gminnych we wszystkich miejscowościach gminy oraz odnowienie nawierzchni dróg powiatowych.
  • Cel nadrzędny: Utwardzenie wszystkich odcinków dróg do wszystkich zamieszkałych posesji na terenie gminy.
  • Budowy chodników przydrożnych ( w Goraju, Wólce Abramowskiej i Gilowie) – pozytywnie zaakceptowany został już wniosek na tzw. Schetynówki dot. przebudowy drogi  wraz z chodnikiem w Wólce Abramowskiej od Bononii do drogi wojewódzkiej
  • Ukończyć remont (termomodernizacji) budynku Urzędu Gminy (inwestycja w toku – środki zewnętrzne już są przyznane).
  • Realizacja indywidualnych instalacji fotowoltaicznych (środki zewnętrzne już zostały pozyskane  - inwestycja oczekuje na realizację w 2019r.).
  • Ukończenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (złożony wniosek o dofinansowanie w trakcie rozpatrywania).
  • Wykonanie remontu sal lekcyjnych, korytarzy,  a przede wszystkim kuchni i stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Goraju.
  • Dalsza kontynuacja remontów remiz i świetlic we wszystkich sołectwach gminy wraz z wyposażeniem w krzesła i stoły.
  • Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie wszystkich miejscowości gminy wraz ze zmianą źródeł światła na bardziej efektywne (lampy ledowe).
  • Rozpoczęcie procesu gazyfikacji gminy.
  • Budowa brakującej sieci wodociągowej w Hoszni Ordynackiej.
  • Remonty i przebudowa sieci wodociągowej (w Kondratach, Jędrzejówce, Hoszni Abramowskiej, Zagrodach)
  • Realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach w których nie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej z pozyskanych na ten cel  środków zewnętrznych.
  • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy zbiornikach wodnych w Goraju wraz z przywróceniem ich do właściwego stanu i funkcji.
  • Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt pożarniczy.
  • Dofinansowanie na zakup wyposażenia i strojów dla kół gospodyń.
  • Budowa zaplecza sportowego przy boisku w Zastawiu spełniającego również rolę kulturalną (amfiteatr)
  • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zastawie i Wólka Abramowska.
  • Budowa parkingów w okolicach cmentarzy w Goraju oraz Gilowie.
  • Wspieranie działalności Klubu Sportowego „Metalowiec”, Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, orkiestry dętej i chóru oraz innych organizacji pozarządowych.
  • Umożliwienie wszystkim potrzebującym mieszkańcom gminy korzystanie z bezpłatnych porad prawnych.
  • Organizacja imprez okolicznościowych, w tym utworzenie tradycji dożynek gminnych.
  • Tworzenie i realizacja lokalnych programów pomocowych dla osób najbardziej potrzebujących.
  • Kontynuowanie pomocy żywnościowej dla najuboższych oraz dożywiania w szkole.
  • Dokonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w celu utworzenia terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych.
  • Realizacja projektów z zakresu internetu szerokopasmowego.
  • Budowa otwartych stref aktywności – siłownie plenerowe i place zabaw.
  • Stworzenie mobilnego systemu powiadamiania (sms-y do wszystkich w ważnych sprawach).
  • Przeprowadzenie konsultacji społecznych i w przypadku ich pozytywnego rozstrzygnięcia podjęcie działań zmierzających do odzyskania praw miejskich dla Goraja.

Na koniec Wójt przyrzekł,  że zawsze  we wszystkich działaniach publicznych kierować się będzie prawym sumieniem w oparciu o zasady sprawiedliwości, uczciwości i roztropności.

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych (pdf)

 

Program priorytetowy "Czyste powietrze"

 

l

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ogólnokrajowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Wnioski mogą składać właścicieli nieruchomości położonych na terenie województwa lubelskiego.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu ze strony mieszkańców województwa lubelskiego Programem Priorytetowym „Czyste powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie uruchomił Biuro Czyste Powietrze, w którym będą udzielane szczegółowe informacje nt. możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu.

Tym samym informujemy, że od dnia 5 listopada br. osoby zainteresowane dofinansowaniem do wymiany źródła ciepła i docieplenia jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą uzyskać osobiście informacje nt. Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” wyłącznie w Biurze Czystego Powietrza pod adresem: Lublin, Aleja Kraśnicka 31, lok. 302 (piętro 3), w godz. 9:00 – 13:30. Pytania, wątpliwości i trudności dotyczące Programu Czyste Powietrze można zgłaszać pod numerami telefonów:(81) 503 00 08, (81) 503 00 30 lub (81) 503 01 04.

Ponadto wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie pod adresem www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.

 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! Obchody 100 rocznicy Narodowego Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Goraju

11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości – to święto wszystkich Polaków, dzień, w którym łączymy się by dzielić się radością i dumą z ogromnego sukcesu sprzed 100 lat, staliśmy się niepodległym państwem. To okazja, żeby podziękować za to Bogu!

W przeddzień uroczystości 11 listopada w  Goraju po raz pierwszy organizowane było Ognisko Patriotyzmu przy którym spotkali się mieszkańcy. Uroczystość organizowali strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju. Podczas wspólnego śpiewu najpiękniejszych pieśni patriotycznych, przy żarze prawdziwego ognia rozpaliły się  serca miłością do Ojczyzny.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=72#sigFreeId0d11e2def8

Oficjalna część obchodów Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła się w niedzielne przedpołudnie 11 listopada 2018 roku uroczystą defiladą pod pomnik na rynku w Goraju w której uczestniczyły władze gminne,  mieszkańcy, delegacje strażaków ze sztandarami, dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Goraju, młodzież szkolna oraz koła gospodyń wiejskich i stowarzyszeń. Tam złożono wieńce w hołdzie naszym lokalnym bohaterom. W tej szczególnie podniosłej uroczystości wzięło udział rekordowo dużo osób, co jeszcze bardziej podniosło rangę obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.

Następnie została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny, którą koncelebrowali ks. Tadeusz Bastrzyk i ks. Wojciech Iwanicki. W homilii ks. Wojciech zachęcał do modlitwy o przemianę polskich serc, wyraził nadzieję, że podejmowane przez Polaków wysiłki nie pójdą na marne i że tęsknota za wolną Ojczyzną, od pokoleń wpisała się w nasze serca. We Mszy św. wzięły udział władze gminne na czele z Wójtem - Panem Antonim Łukasikiem, przewodniczącym Rady Gminy – Stanisławem Kapicą, samorządowcy, przedstawiciele  organizacji i stowarzyszeń działających w Goraju, środowiska szkolne i kulturalne. Licznie zaprezentowały się poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pięknie ubrane w stroje ludowe panie z kół gospodyń i stowarzyszeń zarówno z terenu gminy Goraj, jak też Parafii Goraj. Uroczystości w kościele uświetniła Orkiestra Dęta oraz chór Parafialny  „NOSTER” , który zaprezentował pieśni patriotycznie.

Po Mszy św. dalsza część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół w Goraju. Rozpoczęto ją ciepłym poczęstunkiem, następnie rozpoczęła się uroczysta akademia, odśpiewano hymn, nie zabrakło uroczystych przemówień i  wystąpień. Wójt Antoni Łukasik w swoim wystąpieniu przedstawił rys historyczny administracji w Gminie Goraj, przypomniał o naszych lokalnych bohaterach którzy przez swoją działalności społeczną mieli wpływ na zmiany i rozwój naszej gminy. Na koniec swojego wystąpienia  Wójt  przytoczył słowa naszego wielkiego rodaka – świętego Jana Pawła II skierowane do nas w liście z okazji 25 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny:

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.

Ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek, jednocześnie stwierdzający, że współczesny patriotyzm polega nie tylko na kultywowaniu pamięci bohaterskich przodków czy pamiętaniu o kolejnych rocznicach z historii Polski, ale przede wszystkim na byciu dobrym człowiekiem i obywatelem. Bycie patriotą to również życie w zgodzie z takimi wartościami, jak: dobro, prawda, honor, uczciwość, czy sprawiedliwość.

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości skłania nas do refleksji nad patriotyzmem. Uroczystości te łączą Polaków mieszkających w kraju i na uchodźctwie.

Ducha patriotyzmu Polaków podtrzymują solidne korzenie.

 

Prognoza pogody dla woj. lubelskiego

Prognoza pogody dla woj. lubelskiego (PDF)

 

Informacja z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Goraj w sprawie uchwalenia "Programu Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"

Informacja z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Goraj w sprawie uchwalenia "Programu Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" (PDF)

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 63

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 63 (PDF)

 

Strona 10 z 64

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Maj 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
Dzisiaj71
Wczoraj77
Tydzień222
Miesiąc1428
Użytkowników ogółem134179

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.