Strona główna

Pierwsza Sesja Nowej Rady.

W dniu 28 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy w Goraju VII kadencji - 2014/2018. Posiedzenie Rady otworzył i prowadził radny senior Tadeusz Widz z Bononii. Nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, które wręczyła Przewodnicząca Gminnej komisji Wyborczej Pani Mariola Oleszczuk. Następnym punktem było złożenie ślubowania przez radnych. Po odczytaniu roty ślubowania przez prowadzącego, która brzmi: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.", każdy kolejno wypowiadał słowa: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.  Po złożeniu ślubowania przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Za prawidłowe przeprowadzenie tajnego głosowania odpowiadała Komisja Skrutacyjna wybrana w składzie: Przewodniczący Andrzej Stańczyk oraz Członkowie Maria Momot i Patryk Kowalski. Jako jedynego kandydata do fotela Przewodniczącego zgłoszono Stanisława Kapicę z Jędrzejówki, który otrzymał 10 głosów na 15 i tym samym został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy w Goraju. Według tej samej procedury zostali wybrani Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Goraju, którymi zostali: Paweł Kuraś z Goraja oraz Władysław Szara z Zastawia.

 

Skład Rady Gminy w Goraju VII kadencji - 2014/2018:

 

Kapica Stanisław - Jędrzejówka

Kuraś Paweł - Goraj

Szara Władysław - Zastawie

Furmaga Ryszard - Zagrody

Gąbka Leszek - Zastawie

Jabłońska Danuta - Goraj

Kiełbasa Piotr - Goraj

Kość Zbigniew - Średniówka

Kowalski Patryk - Abramów

Mielko Krzysztof - Gilów

Momot Maria - Wólka Abr.

Sowa Władysław - Zagrody

Stańczyk Andrzej Jan - Hosznia Ord.

Stańczyk Mirosław - Hosznia Abr.

Widz Tadeusz - Bononia

Więcej...

   

Podziękowanie

 

Informacja

Informacja Wójta Gminy Goraj na temat planowanej budowy samorządowego przedszkola
w miejscowości Goraj

Więcej...

 

Informacja

Film przedstawiający podsumowanie kadencji:

Informacja Wójta o realizacji inwestycji na terenie Gminy Goraj w latach 2010-2014:

 

Podczas kadencji 2010 - 2014 wykonano następujące inwestycje
sposobem gospodarczym:

 

 

Informacja

 

 

Nazwa projektu :

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Goraju poprzez budowę kanalizacji etap II oraz wymianę sieci wodociągowej etap I

 

Wójt Gminy Goraj informuje, że na podstawie  Umowy o przyznanie pomocy Nr 00451-6921-UM0300535/14 z dnia 21 października 2014 r. Gmina Goraj otrzymała dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wartość dofinansowania wyniesie  999 000,00 zł co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji

Projekt przewiduje wykonanie kolejnego etapu kanalizacji na ulicach Rolnej
i Frampolskiej oraz wymianę sieci wodociągowej na ulicach Janowskiej, Cmentarnej, Targowej.

Termin realizacji zadania : do 30 czerwca 2015 roku.

 

Informacja

Wójta Gminy Goraj o terminie i miejscu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Goraj.

 

 

 

Wnioski o wsparcie.

Producenci czarnych porzeczek i wiśni mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia. Pomoc dla rolników z kredytami bankowymi.

Producenci czarnych porzeczek i wiśni mogą liczyć na pomoc z ARiMR. Zdjęcia Marek Kassa, Renata Kania

Tegoroczne ceny skupu czarnych porzeczek i wiśni były w tym roku bardzo niskie i nie pokrywały nawet kosztów ich produkcji. Aby zrekompensować straty producentów tych owoców wynikające z tej sytuacji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała im wsparcie. Jego wysokość wyniesie 410 zł za 1 hektar takich upraw i będzie realizowane w formie tzw. pomocy de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota wsparcia wypłaconego w tej formie w ciągu trzech ostatnich lat nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro. Aby otrzymać taką pomoc, trzeba wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go do 15 października 2014 r. we właściwym biurze powiatowym Agencji ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o otrzymanej  pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat lub oświadczenie, że nie korzystało się z takiego wsparcia. Ponadto, trzeba również przedstawić oświadczenie o powierzchni, jaką zajmowały w 2014 roku owocujące uprawy czarnej porzeczki i wiśni.

ARiMR pomoże również rolnikom, którzy ze względu na wprowadzenie ograniczeń handlowych, nie są w stanie spłacać zaciągniętych preferencyjnych kredytów inwestycyjnych bądź klęskowych. Chodzi o kredyty, w których spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, regulując za rolnika część należnego bankowi oprocentowania. Teraz rolnik będzie mógł wystąpić do banku, w którym wziął taki kredyt o zawieszenie jego spłaty nawet na dwa lata. W tym czasie ARiMR będzie regulowała za rolnika należne bankowi oprocentowanie takiego kredytu. Nie jest to pomoc bezzwrotna i rolnicy, którzy skorzystają z tej możliwości będą musieli zwrócić środki zapłacone za nich przez ARiMR  w okresie zawieszenie spłaty kredytu. Forma zwrotu będzie zależała od tego, kiedy taki kredyt został udzielony. I tak, rolnicy  którzy zaciągnęli preferencyjne kredyty z dopłatami ARiMR do ich oprocentowania do 30 kwietnia 2007 roku, będą musieli zwrócić zapłacone za nich przez Agencję odsetki, po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty kredytu. Natomiast w przypadku rolników, którzy zaciągnęli takie kredyty po 30 kwietnia 2007 r., będzie zastosowane rozwiązanie polegające na pomniejszeniu kwoty dopłat określonych w zawartych z bankami umowach, o wartość spłaty jakiej dokonała ARiMR w okresie zawieszenia kredytu.

 

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie rolnikowi, który w 2014 roku był producentem owoców porzeczki czarnej lub owoców wiśni - otwórz

 

Strona 88 z 97

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Wrzesień 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
Dzisiaj95
Wczoraj88
Tydzień264
Miesiąc1492
Użytkowników ogółem175992

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.