Strona główna

Otwarcie oczyszczalni

26 września 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Goraju. Po wielu latach starań i przygotowań do budowy mieszkańcy gminy mogą się cieszyć nowoczesną inwestycją.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. Św. Bartłomieja w Goraju. Następnie wszystkich zgromadzonych gości,  na placu przy oczyszczalni, przywitał Wójt Gminy Goraj- Czesław Małyszek. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego oraz samorządów ościennych. Następnie Wójt pokrótce nakreślił historię powstania oczyszczalni i jej zalety dla gminy Goraj. Na tą inwestycję mieszkańcy czekali wiele lat.  Na jej realizację  udało się pozyskać ponad 2,2 mln zł. czyli ponad 58% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją sanitarną na odcinku ok. 2 km wyniósł 3,86 mln zł. Kolejnym etapem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Goraju. Oprawę muzyczną otwarcia przygotowała Gminna Orkiestra Dęta. Nie zabrakło również przemówień zaproszonych gości oraz zwiedzania oczyszczalni.

 

Więcej...

 

Nabór na wyjazdy studyjne.

Urząd Gminy Goraj informuję, że sekretariat Regionalny KSOW Województwa Lubelskiego ogłosiło nabór kandydatów na wyjazdy studyjne do Holandii, Francji i Dani. Poniżej załączone są linki do strony internetowej KSOW z informacjami o poszczególnych wyjazdach:

- do Holandii: http://lubelskie.ksow.pl/news/entry/4599-oglaszamy-nabor-kandydatow-na-wyjazd-studyjno.html

- do Francji: http://lubelskie.ksow.pl/news/entry/4596-oglaszamy-nabor-kandydatow-na-wyjazd-studyjno.html

- do Danii: http://lubelskie.ksow.pl/news/entry/4597-oglaszamy-nabor-kandydatow-na-wyjazd-studyjno.html

 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GORAJ

 

W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy informujemy, iż począwszy od miesiąca lipca 2013 roku usługi związane z odbiorem odpadów będzie świadczyć na zlecenie Gminy Goraj Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju z siedzibą przy ul. Łąkowej 13.

Jednocześnie informujemy, że od miesiąca lipca rozliczanie za gospodarowanie odpadami odbywać się będzie z Gminą Goraj na podstawie złożonej deklaracji. Przy tej okazji przypominamy, iż wszelkie dane związane z aktualizacją liczby osób mieszkających w danych gospodarstwach domowych  na danej nieruchomości powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia (np. urodzenie, zgon, przemieszczenie się domowników, itp.).

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/189/13 Rady Gminy Goraj z dnia 25 marca 2013 roku płatność za odpady komunalne odbywać się będzie w systemie kwartalnym za trzy miesiące kalendarzowe. Pierwsza wpłata powinna wpłynąć na konto Gminy Goraj w terminie do dnia 15 września 2013 roku (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień).

Kolejne wpłaty:

  • do 15 grudnia 2013 roku (za miesiące:  październik, listopad i grudzień),
  • do 15 marca 2014 roku (za miesiące:  styczeń, luty i marzec),
  • do 15 czerwca 2014 roku (za miesiące:  kwiecień, maj i czerwiec).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Goraj lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Goraj Nr 71 9602 0007 2000 0198 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o/Goraj z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu osoby, której wpłata dotyczy, lub na podstawie załączonych druków wpłat.

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Goraj informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, służącego do produkcji rolnej, przyjmowane są w Urzędzie Gminy od dnia 1 lutego 2014r. do dnia 28 lutego 2014r. w pokoju nr 6.

 

 

Niedziela w malinowym królestwie

 

Malina przybierała różne oblicza podczas II Pikniku Malinowego w Zagrodach, który odbył się 21 lipca 2013 r. w Zagrodach.  Imprezie towarzyszyły gry i zabawy z maliną „ w tle”, konkursy wiedzy na temat malin oraz konkurs kulinarny na najsmaczniejsze ciasto i napój malinowy.

Piknik rozpoczął się występem młodych, uzdolnionych mieszkańców gminy Goraj: Karoliny Łazur, Mateusza Łazura i Izabeli Więcław, którzy solo wykonali  piosenki przygotowane pod okiem Diany Adamskiej, instruktora GOK. Na akordeonie przygrywali bracia: Eryk i Sebastian Urbaś. Na scenie prezentowali się również: muzycy z Kapeli Podwórkowej Wygibusy z Biłgoraja, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Big band z Biłgoraja, zespół śpiewaczy Zaburzanki oraz zespół, który został utworzony przy stowarzyszeniu Zagrodzanie. Gminna Orkiestra Dęta również zaprezentowała krótki koncert. Nagłośnienie i zabawę taneczną wieczorem zapewniła grupa Sonic wraz z zespołem Roxait. Na pikniku nie mogło zabraknąć konkursów, zabaw i  gier dla wszystkich grup wiekowych. Większość z nich była powiązana tematycznie z malinami np.: jedzenie malin z bitą śmietaną na czas, łowienie malin w kisielu, rzucanie malin do gumofilca czy też konkurs wiedzy o malinie. Uczestnicy imprezy mogli wziąć również udział w konkursie wiedzy o Zagrodach, konkursie na ciasto malinowe oraz konkursie na Miss i Mistera Malin. Jego zwycięzcami zostali Anna Łupina i Andrzej Nowak.

II Zagrodzki Piknik Malinowy był współfinansowany przez  Gminę Goraj w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dobór kultury i dziedzictwa narodowego.

Organizatorem imprezy było: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Zagrodzanie”  przy współpracy UG Goraj, GOK Goraj, Nieformalna Grupa Cebularze, OSP Zagrody pod honorowym patronatem Wójta Gminy Goraj.

Więcej...

 

Zarządzenie nr 52/13

 

Gospodarka śmieciowa w Gminie Goraj

Nowe harmonogramy na odbiór odpadów komunalnych

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych

 

Z dniem 1 lipca 2013 r. weszły w życie nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi . Usługę w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców z terenu gminy Goraj świadczyć będzie nadal Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Biłgoraju. Firma ta jest zobowiązana dostarczyć do właścicieli nieruchomości obsługiwanych w ramach systemu, harmonogram odbioru odpadów oraz pojemniki i worki do segregacji odpadów.

UWAGA!

Zgodnie z obowiązującym prawem - właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek zawrzeć niezwłocznie umowy z firmą uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych.

Poniżej przedstawiamy:

1) harmonogram odbioru śmieci w poszczególnych miejscowościach

2) informację obrazującą przyjęte na terenie naszej gminy zasady segregacji odpadów komunalnych.

 

Zasady segregacji oraz harmonogram odbioru:

 

 

Przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów

Informujemy, iż z końcem maja 2013 r. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do złożenia deklaracji obowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, niestety znaczna część mieszkańców nie wywiązała się jeszcze z tego obowiązku, w związku z czym prosimy o jak najszybsze dokonanie formalności. Niezłożenie deklaracji nie skutkuje uniknięciem opłaty śmieciowej, spowoduje natomiast dodatkowe koszty i utrudnienia przy wprowadzaniu nowego systemu, gdyż konieczne będzie naliczenie opłaty poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Każdy właściciel nieruchomości poprzez deklarację informuje Gminę o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, a także o sposobie zbierania odpadów, tj. gromadzenie odpadów z segregacją na poszczególne rodzaje lub gromadzenie bez segregacji. Ze względu na fakt, iż opłata naliczana jest na podstawie osób zamieszkujących nieruchomość, a nie osób w niej zameldowanych, deklaracje są istotnym elementem stworzenia prawidłowej bazy danych systemu. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona, wówczas każdorazowo konieczne będzie przeprowadzenie procedury wydania decyzji administracyjnej w sprawie naliczenia opłaty, co wiąże się z kosztami wysyłki decyzji. Przypominamy, iż wszelkie koszty związane z procesem gospodarki odpadami pokrywane są z wnoszonych przez Państwa opłat, gdyż Gmina nie może dopłacać do systemu. W związku z powyższym przeprowadzenie procedur wydawania decyzji rzutować będzie na koszty gospodarki odpadami na terenie naszej Gminy.

Przypomina się także, że od 1 lipca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany uiszczać bez wezwania opłatę za zagospodarowanie odpadów, o wysokości zaznaczonej w deklaracji bądź nałożonej decyzją administracyjną.

Formularze deklaracji są do pobrania na naszej stronie internetowej tut. Urzędu, a także do odbioru w wersji papierowej w Urzędzie Gminy. Prosimy o dokładne i rzetelne wypełnianie formularzy, by uniknąć konieczności ich korygowania. Jeżeli dane zawarte w deklaracji ulegną zmianie, wówczas właściciel nieruchomości obowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy nowej deklaracji w terminie 14 dni od momentu nastąpienia zmiany.

 

Ogłoszenie o konkursie

na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania wśród mieszkańców Gminy Goraj imprez kulturalnych promujących zachowanie tradycji i folkloru oraz dziedzictwa narodowego.

 

 

Więcej...

 

Strona 58 z 62

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Kwiecień 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Dzisiaj58
Wczoraj75
Tydzień263
Miesiąc1501
Użytkowników ogółem132463

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.