Strona główna

Projekt uchwały Rady Gminy Goraj

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Goraj z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

 

 

Nabór wniosków o bezpłatne usunięcie dachowych pokryć azbestowych

Przyjmowanie wniosków w dniach 4.XI - 29.XI 2013r.

Szczefółowe informacje znajdują się na stronie projektu:

http://www.azbest.lubelskie.pl/


broszura informacyjna:

 

Ogłoszenie o wałęsających sie psach.

 

100 lat minęło

Przed stu laty 28 września 1913 roku na świat przyszła Katarzyna Kapica obecnie najstarsza mieszkanka Gminy Goraj. Pani Katarzyna urodziła się w Korytkowie Dużym, jednak po ślubie osiedliła się wraz z mężem w Wólce Abramowskiej. Jubileusz setnych urodzin stał się okazją do odwiedzin szanownej seniorki przez Wójta Gminy Goraj – Czesława Małyszka oraz przedstawiciela Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Biłgoraju – Pana Krzysztofa Młynarza.

Czesław Małyszek wręczył jubilatce bukiet kwiatów oraz upominek rzeczowy, który ma jej przypominać ten jakże ważny dla niej dzień. Przekazał także listy gratulacyjne, zarówno z życzeniami zdrowia, pomyślności i pogody ducha od władz oraz mieszkańców gminy jak również gratulacje dla Pani Katarzyny, z którymi wystąpił sam Prezes Rady Ministrów, Pan Donald Tusk. W liście skierowanym za pośrednictwem Wójta do mieszkanki Wólki Abramowskiej Premier napisał: „Dane było Pani przeżyć cały wiek naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nią związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem…”. Kwiaty oraz życzenia od prezesa KRUS przekazał także Pan Krzysztof Młynarz – Kierownik Referatu.

Wiek jaki osiągnęła Pani Katarzyna jest marzeniem niejednego z nas. Niestety osiągają go jedynie nieliczni. Jubileusz setnej rocznicy urodzin jest też okazją do zadumy i refleksji nad zmieniającym się światem. Osoby, które dożyły tak sędziwych lat są ostoją wiedzy i doświadczenia. A swoimi przeżyciami i wiedzą mogą niejednokrotnie obdarzać nas przedstawicieli młodszych pokoleń. W imieniu wszystkich mieszkańców gminy jeszcze raz życzymy Pani Katarzynie wszystkiego co w życiu najlepsze, kolejnych lat przeżytych w zdrowiu i szczęściu. Niech każdy dzień przynosi jej nowe radości.

 

Więcej...

 

Otwarcie oczyszczalni

26 września 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Goraju. Po wielu latach starań i przygotowań do budowy mieszkańcy gminy mogą się cieszyć nowoczesną inwestycją.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. Św. Bartłomieja w Goraju. Następnie wszystkich zgromadzonych gości,  na placu przy oczyszczalni, przywitał Wójt Gminy Goraj- Czesław Małyszek. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego oraz samorządów ościennych. Następnie Wójt pokrótce nakreślił historię powstania oczyszczalni i jej zalety dla gminy Goraj. Na tą inwestycję mieszkańcy czekali wiele lat.  Na jej realizację  udało się pozyskać ponad 2,2 mln zł. czyli ponad 58% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją sanitarną na odcinku ok. 2 km wyniósł 3,86 mln zł. Kolejnym etapem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Goraju. Oprawę muzyczną otwarcia przygotowała Gminna Orkiestra Dęta. Nie zabrakło również przemówień zaproszonych gości oraz zwiedzania oczyszczalni.

 

Więcej...

 

Nabór na wyjazdy studyjne.

Urząd Gminy Goraj informuję, że sekretariat Regionalny KSOW Województwa Lubelskiego ogłosiło nabór kandydatów na wyjazdy studyjne do Holandii, Francji i Dani. Poniżej załączone są linki do strony internetowej KSOW z informacjami o poszczególnych wyjazdach:

- do Holandii: http://lubelskie.ksow.pl/news/entry/4599-oglaszamy-nabor-kandydatow-na-wyjazd-studyjno.html

- do Francji: http://lubelskie.ksow.pl/news/entry/4596-oglaszamy-nabor-kandydatow-na-wyjazd-studyjno.html

- do Danii: http://lubelskie.ksow.pl/news/entry/4597-oglaszamy-nabor-kandydatow-na-wyjazd-studyjno.html

 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GORAJ

 

W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy informujemy, iż począwszy od miesiąca lipca 2013 roku usługi związane z odbiorem odpadów będzie świadczyć na zlecenie Gminy Goraj Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju z siedzibą przy ul. Łąkowej 13.

Jednocześnie informujemy, że od miesiąca lipca rozliczanie za gospodarowanie odpadami odbywać się będzie z Gminą Goraj na podstawie złożonej deklaracji. Przy tej okazji przypominamy, iż wszelkie dane związane z aktualizacją liczby osób mieszkających w danych gospodarstwach domowych  na danej nieruchomości powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia (np. urodzenie, zgon, przemieszczenie się domowników, itp.).

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/189/13 Rady Gminy Goraj z dnia 25 marca 2013 roku płatność za odpady komunalne odbywać się będzie w systemie kwartalnym za trzy miesiące kalendarzowe. Pierwsza wpłata powinna wpłynąć na konto Gminy Goraj w terminie do dnia 15 września 2013 roku (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień).

Kolejne wpłaty:

  • do 15 grudnia 2013 roku (za miesiące:  październik, listopad i grudzień),
  • do 15 marca 2014 roku (za miesiące:  styczeń, luty i marzec),
  • do 15 czerwca 2014 roku (za miesiące:  kwiecień, maj i czerwiec).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Goraj lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Goraj Nr 71 9602 0007 2000 0198 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o/Goraj z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu osoby, której wpłata dotyczy, lub na podstawie załączonych druków wpłat.

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Goraj informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, służącego do produkcji rolnej, przyjmowane są w Urzędzie Gminy od dnia 1 lutego 2014r. do dnia 28 lutego 2014r. w pokoju nr 6.

 

 

Strona 51 z 55

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Grudzień 2018
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 
Dzisiaj3
Wczoraj53
Tydzień3
Miesiąc1056
Użytkowników ogółem124666

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.