Strona główna

Zarządzenie Wójta Gminy Goraj

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Inwestycje w Gminie Goraj w 2015 roku.

 

Wykonane inwestycje:

Tabela:

W przedstawionym zestawieniu zostały wymienione jedynie największe, najważniejsze i najkosztowniejsze zrealizowane zadania. Łącznie na realizację wszystkich wcześniej wymienionych inwestycji wydatkowano ponad sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych, z czego pozyskano dofinansowanie w kwocie 4 310 783,56 zł.

Poza wymienionymi inwestycjami wykonano także szereg zadań w zakresie remontów i utrzymania dróg, dokonano remontu chodnika przy ul. Bednarskiej, przebudowano schody prowadzące od bloków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Rynku 600-lecia do Urzędu Gminy. W 2015 roku zakupiono około 600 ton kruszywa oraz około 720 ton piasku do odremontowania i odbudowania dróg gminnych. Wymienione materiały wykorzystano do wykonania około 1,5 kilometra dróg. Łącznie na zakup materiałów do remontu dróg wydatkowano kwotę ponad 54 000,00 złotych. Oprócz tego w Gminie Goraj w bieżącym roku wykonano:

 • remont cząstkowy ulicy Szczebrzeskiej na wartość 4 132,00 zł,
 • profilowanie i równanie dróg gruntowych za kwotę 4 557,15 zł,
 • oznakowanie poziome ulicy Frampolskiej za kwotę 1230,00 zł.
 

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016r.

Treść ogłoszenia wraz z zarządzeniem:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

 

Życzenia

 

Informacja Wójta Gminy Goraj

 

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 01 STYCZNIA  2016 R.

 

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby pokrywała ona w całości realizację zadania powierzonego gminie. W celu zbilansowania systemu w roku 2016 Rada Gminy Goraj podjęła więc stosowne uchwały dotyczące zmiany metody ustalania opłaty i ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywać następujące stawki opłaty za odpady komunalne:

 

Lp.

Liczba osób w gospodarstwie domowym

1 osoba

2 osoby

3-5 osób

6 i więcej osób

segregacja

10,00 zł

14,00 zł

21,00 zł

26,00 zł

Brak segregacji

15,00 zł

21,00 zł

32,00 zł

39,00 zł

 

Przypomina się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest formą podatku, która obowiązuje niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów  oraz częstotliwości ich oddawania. Jest to opłata, która obowiązuje wszystkich mieszkańców z terenu gminy Goraj!!!

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek odbierania odpadów komunalnych z jej terenu. Dlatego też, gmina jest zobowiązana do egzekwowania opłaty z tego tytułu od mieszkańców.

 

Terminy wnoszenia opłat oraz numer konta na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Można również jak dotychczas uiszczać opłatę w kasie Urzędu.

Wskazane jest aby, nową deklarację złożył ten sam właściciel, który składał pierwszą deklarację.

 

Deklaracje należy składać w siedzibie Urzędzie Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30 w pokoju nr 12.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody.

 

Załączniki:

Deklaracja:

Oświadczenie:

 

Ogłoszenie

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Z TERENU GMINY GORAJ

 

Gmina Goraj przystąpiła do projektu pt.: „E-CENTRA - AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020.

Dlatego też, prosimy o wypełnienie ankiety poniżej zamieszczonej do 31.12.2015 r. :

http://www.ankietka.pl/ankieta/210201/ankieta-gmina-goraj.html

 

Należy nadmienić, że w w/w projekcie są przewidziane darmowe szkolenia.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

Informacja

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

O dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych mogą ubiegać się:

 • osoby indywidualne (posiadające poparcie min. 5 mieszkańców gminy na terenie,  której realizowana będzie inicjatywa)
 • organizacje pozarządowe
 • placówki oświatowe
 • rady sołeckie
 • rady osiedli
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • wspólnoty mieszkaniowe

Tematyka proponowanych inicjatyw:

 • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/ edukacyjnej
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie  i pielęgnacja cennych alei przydrożnych
 • zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych  zbiorników wodnych
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych)
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych
 • renaturyzacja/ remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka
 • ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/ obiektów użyteczności publicznej
 • działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji

Aby zgłosić inicjatywę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go na adres biura PSDiK: ul. Studzienna 2 15-771 Białystok do 18.12.2015r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Autorami inicjatyw.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 85 652 61 07 lub mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

Formularz zgłoszeniowy:

 

 

Strona 50 z 68

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Lipiec 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Dzisiaj68
Wczoraj94
Tydzień499
Miesiąc1538
Użytkowników ogółem138328

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.