Strona główna

Zaproszenie

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu informuje, iż w dniu 5 października 2016 r. organizuje spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia unijnego dla  obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem form dotacyjnych i zwrotnych dla osób na samozatrudnienie oraz podmiotów gospodarczych realizujących inwestycje na obszarach wiejskich. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Lokalnych Grup Działania.

Spotkanie odbędzie się 5 października br. w Zamościu, w sali nr 319, przy ul. Partyzantów 94, od godz.10.00. Zgłoszenia proszę kierować poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.rpo.lubelskie.pl /zakładka „weź udział w szkoleniach i konferencjach”/ lub bezpośrednio telef. 84  6393134; 6380267.

Zapraszamy

Oddział Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Partyzantów 94

22-400 Zamość

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel.:  84 683 02 67

Faks: 84 639 31 34

Godziny otwarcia: poniedziałek 7.30 - 18.00; wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Strona internetowa: www.rpo.lubelskie.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo  Rozwoju.

Informacje udzielane przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji  Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wysłanie maila na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Ogłoszenie.

Green Power Development Sp. z o.o.

ul. Halickiego 9

31-036 Kraków

www.green-power.com.pl

Kontakt: tel: +48 12 410 14 40, fax:+48 12 410 14 41


Dot. : możliwości pozyskania gruntów pod inwestycje dla farm fotowoltaicznych.

Szanowni  Państwo,

Green Power Development Sp. z o.o. jaka podmiot działający zawodowo w branży energetyki odnawialnej,  jest zainteresowany  pozyskaniem gruntów dla inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych.

Ze względu na konieczność spełnienia odpowiednich wymogów dla tego typu inwestycji, podajemy podstawowe warunki, jakimi powinna cechować się dana nieruchomość:

 1. Klasa gruntu: IV, V lub VI,
 2. Powierzchnia działki lub jej części: 2 - 4 ha,
 3. Uzbrojenie: linia średniego napięcia SN 15 kV na działce lub w bliskim sąsiedztwie,
 4. Działka nie objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub objęta planem dopuszczającym tego rodzaju zainwestowanie.

Każdorazowo proponujemy podpisanie wieloletniej umowy dzierżawy gruntu. W przypadku zainteresowania oraz spełnienia w/w  warunków zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego z naszym Przedstawicielem  Panią Klaudią Lorenowicz, tel. 535 500 042, e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informacja dla producentów mleka.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że 16 września  2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz.U. z 2016 r. poz. 1477).

W związku z powyższym od 16 września 2016 r. (piątek) producenci mleka krowiego mogą składać w oddziałach terenowych

Agencji PDFWniosek o przyznanie pomocy na ograniczenie produkcji mleka do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta mleka) oddziału terenowego ARR.

Dla pierwszego okresu ograniczenia dostaw ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 21 września 2016 r. o godz. 1200.

Uwaga! Liczy się data fizycznego wpływu wniosku do właściwego OT ARR. Wnioski złożone po upływie powyższego terminu zostaną odrzucone.

O przyznanie pomocy na ograniczenie dostaw mogą ubiegać się producenci, którzy w lipcu 2016 r. sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego. Pomoc będzie się należała także spadkobiercom rolników, którzy spełnili wymagane warunki do jej przyznania.

Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie  50 % ilości mleka sprzedanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.

Wnioski o przyznanie pomocy będą podlegały szczegółowym kontrolom zarówno administracyjnym jak i kontrolom na miejscu, celem których będzie weryfikacja czy producenci ubiegający się o pomoc nie stwarzają sztucznych warunków do wzięcia pomocy.

 

Mając na uwadze powyższe Agencja Rynku Rolnego zwraca się do producentów mleka o:

 • rozważne deklarowanie planowanej wielkości ograniczenia dostaw mleka, gdyż dopiero faktycznie zrealizowane wielkości ograniczenia dostaw będą podstawą do wyliczenia kwoty pomocy – zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wyliczenia pomocy zamieszczonej w warunkach
 • prawidłowe wypełnianie wniosków
 • terminowe składanie dokumentów do właściwego OT ARR.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie „Pomoc na ograniczenie produkcji mleka” zwarte są w Warunkach przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka.

 

Strona Agencji Rynku Rolnego: http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/organizacja-rynku-mleka

 

Sprzątanie świata.

Wójt Gminy Goraj

serdecznie zachęca do wzięcia udziału w Akcji „Sprzątanie Świata”, która na terenie naszej gminy odbędzie się dnia 23 września 2016 r. (piątek). Akcja będzie przebiegać pod hasłem

„Podaj dalej… drugie życie odpadów”.

Zachęcamy do podjęcia aktywnych działań w zakresie ochrony środowiska. Mile widziane jest, aby akcja sprzątania odbywała się głównie na terenach leśnych oraz w miejscach o cennych walorach przyrodniczych. Dla uczestników „Sprzątania Świata” zapewnione zostaną: worki, rękawiczki oraz wywóz odpadów zebranych w akcji.

Osoby zainteresowane akcją sprzątania uprzejmie prosi się o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Goraj telefonicznie bądź osobiście w celu uzgodnienia miejsca sprzątania (co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem) oraz zgłoszenie do wywozu bezpośrednio po sprzątaniu. W zgłoszeniu należy określić dokładne miejsce zgromadzenia odpadów i ich rodzaj (segregowane: papier, szkło białe, szkło kolorowe, butelki plastikowe PET, odpady pozostałe) oraz ilość zebranych odpadów.

Uzgodnienia, zgłoszenia, odbiór worków i rękawiczek –  Urząd Gminy Goraj ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj (pokój 12), telefon 84 685 80 02 (wew. 145).

 

Plakat akcji:

 

Informacja dla uzytkowników instalacji solarnych.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2016 r., czynności serwisowe wynikające z realizacji zadania: ,,Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Goraj" obsługiwane będą przez firmę Fitters Sp. z o,o., Gierdziejewskiego 7 lok. 16, 02-495 Warszawa.
Zgłoszenia reklamacji zestawów solarnych prosimy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Bezpośredni kontakt z Koordynatorem serwisu jest możliwy pod numerem 531 367 675, poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16.00.
Dodatkowo informujemy iż w ostatnich tygodniach odnotowujemy zwiększającą się liczbę usterek serwisowych wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji solarnych przez Użytkowników końcowych.
Usterki tego typu nie są usterkami gwarancyjnymi i ich usunięcie jest odpłatne. W załączeniu przesyłamy do państwa informacji aktualny cennik odpłatnych prac serwisowych, w szczególnych przypadkach, uszkodzenia sterownika instalacji solarnej czy pompy solarnej, urządzenie jest wysyłane do laboratorium producenta a dla zapewnienia prawidłowej pracy układu proponowany jest użytkownikowi montaż nowego urządzenia za opłatą kaucyjną 500 złotych (sterownik) lub 700 złotych (pompa). Po otrzymaniu informacji o powodzie uszkodzenia kaucja jest niezwłocznie rozliczana z klientem.
Zwracamy jednocześnie uwagę, że bieżące usuwanie wszystkich usterek i awarii, realizowane przez certyfikowany serwis, jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania całego układu i zapewnienia ciągłości gwarancji dla właściciela (Gminy) na przekazany do użytkowania układ solarny, w przypadku odmowy wniesienia przez użytkownika opłaty za zgłoszone usterki, których gwarancja nie obejmuje, informacja zostanie przekazana do Gminy celem podjęcia ostatecznej decyzji.

Skan pisma:


 

Komunikat

Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie wrzesień 2016 r.

Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie  przeprowadzania ochronnych szczepień
lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737)
na terenie województwa lubelskiego w dniach 17 – 26 września 2016 roku
zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów
wolno żyjących metodą doustną.


Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km².

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach
30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się
do lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do
lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych
szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.


N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i  !!!


Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Paweł Piotrowski

 

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej


W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

 1. Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.

 1. Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:

- utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),

- wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:

 • wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
 • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

 1. Przypominam, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju.

Link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii.

 

Informacja

o bezpłatnych lekach dla seniorów.

 

 

Strona 41 z 68

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Lipiec 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Dzisiaj94
Wczoraj92
Tydzień431
Miesiąc1470
Użytkowników ogółem138260

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.