Strona główna

Komunikat ARiMR

 

II Festiwal im. Anny Malec

W Jędrzejówce odbył się II Gminny Festiwal Muzyki Ludowej im. Anny Malec.  17 kwietnia rozbrzmiewały głosy solistów i zespołów gminnych, w miejscu w którym żyła i tworzyła słynna śpiewaczka.

Festiwal miał formułę konkursową. Wykonawców z terenu gminy Goraj oceniała trzyosobowa komisja: Agnieszka Szokaluk Gorczyca- historyk sztuki, zajmująca się dokumentacją i praktyką pieśni ludowych, Sławomir Niemiec- absolwent kulturoznawstwa, muzyk instrumentalista oraz Lidia Tryka – instruktor ds. folkloru w Janowskim Ośrodku Kultury, przewodnicząca komisji. Podczas festiwalu wystąpili: Zespół śpiewaczy „Hosznianki” z Hoszni Ordynackiej, Gabriela Duma z Goraja, Koło Gospodyń Wiejskich z Zastawia, Walentyna Pikul z Hoszni Ordynackiej, Genowefa Czajka z Hoszni Ordynackiej, Jadwiga i Aleksander Skoczylasowie oraz Stowarzyszenie Kobiet Goraja- Kobieta Aktywna.

Po przesłuchaniu wykonawców odbył się Jubileusz 30-lecia działalności artystycznej Janiny Szarej z Zastawia (wszystkim znanej jako Janina Pydo). Pani Janina od wielu lat reprezentuje gminę na festiwalach i przeglądach muzyki ludowej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim zajmując czołowe miejsca. Bierze udział w licznych imprezach  kulturalnych np. Noc Świętojańska, Gorajskie Kolędowanie. Układa teksty piosenek, pisze wiersze, prowadzi majówki, różańce pogrzebowe. Listy gratulacyjne oraz upominki otrzymała między innymi od Marszałka Województwa Lubelskiego, w jego imieniu wręczyła je Halina Drozd- dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, prezenty otrzymała również od Wójta Gminy Goraj, pracowników i zespołu wokalnego GOK w Goraju oraz Lidii Tryka i pracowników JOK. Po odegraniu „100 lat” przez Gminną Orkiestrę Dętą pani Janinia wykonała kilka utworów. Gościem festiwalu był zespół z Lublina; Decelit Projekt, który zaprezentował koncert pieśni ludowych pochodzących z Roztocza. W takcie obrad jury, publiczność miała okazję wysłuchać również pieśni w wykonaniu córki Anny Malec – Władysławy Kubina.  Został zaprezentowany również pokaz multimedialny na temat życia i twórczości Anny Malec oraz krótki występ gry na skrzypcach przez Sławomira Niemca. Oprawę muzyczną całego festiwalu zapewniła Gminna Orkiestra Dęta.

Komisja postanowiła docenić następujące osoby:

I miejsce - Genowefa Czajka z Hoszni ord.

II miejsce -Walentyna Pikul z Hoszni Ord.

III Koło -Gospodyń Wiejskich z Zastawia

Wyróżnienie - Państwo Skoczylasowie z Kondratów.

Festiwal poprowadziła Olga Wykrętek- prawnuczka Anny Malec.

Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury w Goraju, Wójt Gminy Goraj, Rada Gminy

w Goraju oraz mieszkańcy Jędrzejówki.

 

Więcej...

 

Informacja Wójta Gminy Goraj

o przyjęciach dzieci do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Goraju.

 

Nestle porusza Polskę.

Gmina Goraj przystąpiła do konkursu „Nestlé porusza Polskę”. ZAGŁOSUJ na siłownię zewnętrzną w miejscowości Goraj – każdy głos się liczy!

Firma Nestlé obchodzi  w tym roku 150-lecie istnienia. W związku z tym  ogłosiła konkurs dla gmin  „Nestlé porusza Polskę”.

Mogą w nim brać udział gminy z całej Polski. Nagrodą jest siłownia  zewnętrzna. Zwycięży 16 lokalizacji (jedna z każdego województwa). Warunek jest jeden – trzeba wygrać internetowe głosowanie, które rozpoczyna  się 11.04.2016r. i potrwa do dnia 06.07.2016

Po wejściu na Stronę www.nestleporusza.pl Głosujący wpisuje nazwę miejscowości i po jej wyszukaniu, oddaje głos na jedną z Lokalizacji, poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj”.

Następnie Głosujący zostanie poproszony o podanie adresu e-mail, na który wysłany zostanie link aktywacyjny, w który Głosujący winien kliknąć, aby jego głos został ważnie oddany. Po kliknięciu w w/w link Głosujący zostanie przekierowany na Stronę, gdzie będzie widnieć informacja o prawidłowo oddanym głosie.

Codziennie można oddać jeden głos na jedną lokalizację z jednego adresu mailowego! Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie www.nestleporusza.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

ZAGŁOSUJ!

Link do strony głosowania: https://www.nestleporusza.pl/glosowanie

 

 

Szczepienie lisów.

 

Odpady wielkogabarytowe.

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY GORAJ

Urząd Gminy Goraj informuje, że odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia odbędzie się w dniach:

  • 18 kwietnia 2016 r. (3 poniedziałek) dla miejscowości Abramów, Wólka Abramowska (Wieś),  Zastawie, Zagrody (droga lubelska);
  • 19 kwietnia 2016 r. (3 wtorek) dla miejscowości Albinów Mały, Albinów Duży, Gilów, Hosznia Abramowska, Hosznia Ordynacka, Kondraty, Jędrzejówka, Majdan Abramowski, Średniówka, Zagrody (od Kondrat);
  • 20 kwietnia 2016 r. (3 środa) dla miejscowości Goraj, Bononia, Wólka Abramowska (od Bononii i drogi lubelskiej).


Dlatego też prosimy wystawiać w/w odpady przed posesję wraz z odpadami z pojemników (zmieszane) oraz odpadami segregowanymi tj. papier; szkło kolorowe; szkło białe; tworzywo sztuczne, metali i opakowania wielomateriałowe; odpady ulegające biodegradacji w wyznaczonych dla danych miejscowości dniach do godz. 7:00.

 

Informacja Wójta Gminy Goraj

 

Oświadczenia do pobrania:

uprawy:

zwierzęta:

 

Program "500+"

INFORMACJA

Świadczenie wychowawcze " Rodzina 500 plus"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goraju  informuje, że wniosek o świadczenie wychowawcze  można składać  od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski należy składać w pokoju nr 17.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce,

- ojcu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

- opiekunowi prawnemu dziecka.

Kryterium dochodowe

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej

- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od  1 kwietnia br. wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Jeśli wniosek złożony będzie po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest zobowiązana do jego zwrotu.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

Strona 40 z 62

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Kwiecień 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Dzisiaj58
Wczoraj75
Tydzień263
Miesiąc1501
Użytkowników ogółem132463

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.