Strona główna

Informacja Wójta Gminy Goraj

logoGmina Goraj informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 160/2018/D/OZ z dnia 24.05.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

Pełna treść ostrzeżenia w formacie pdf

 

Informacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Zamość

Szanowni Państwo Samorządowcy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lipca br. w Delegaturze LUW w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy ArmiiKrajowej Okręg Zamość. W konferencji udział wzięli: Sławomir Zawiślak – poseł na Sejm RP, prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Andrzej Skiba – skarbnik ŚZŻAK Okręg Zamość, prezes Koła Rejonowego w Szczebrzeszynie, Andrzej Tittenbrun – dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, dr Janusz Kłapeć - pracownik IPN w Lublinie, Dariusz Górny - regionalista, pomysłodawca, współorganizator oraz prelegent wielu przedsięwzięć upamiętniających dra Zygmunta Klukowskiego, Małgorzata Piłat - prezes  fundacji Szczebrzeszyn Kultur, Wojciech Świergoń były Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie - zdjęcia z konferencji przesyłamy w załączeniu.

Podczas konferencji przekazano do wiadomości publicznej informację na temat organizowanych po raz kolejny przez ŚZŻAK Okręg Zamość uroczystości obchodów wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez por. Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”, które w tym roku odbędą się 22 lipca (niedziela) w Szczebrzeszynie – plakat z programem ww. uroczystości przesyłamy w załączeniu.

a

 


 

Jednocześnie, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie do publicznej wiadomości ww. informacji wraz z zaproszeniem na uroczystości 74. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Obecnych na konferencji powitał Andrzej Skiba, który poinformował, że ww. uroczystości organizowane przy wsparciu współorganizatorów: Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz instytucji pozarządowym w tym, m.in. fundacji Szczebrzeszyn Kultur, odbędą się już po raz piąty.

Podniósł, że tegoroczne uroczystości przyjmą szczególny charakter, z uwagi na przyjazd do Szczebrzeszyna wnuka dra Zygmunta Klukowskiego, Andrew Klukowskiego, który wraz z siostrą Helen Klukowski-May wyrazili zgodę na wznowienie, wydanie przez ŚZŻAK O/Z, fundację Szczebrzeszyn Kultur oraz RPN Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944. Zbiór ten, w latach 1945-1947, zebrał, opracował i  wydał dr Zygmunt Klukowski. Na ww. „Materiały” składają się Terror niemiecki na Zamojszczyźnie 1939-1944 – Zamość 1945, Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939-1944 – Zamość 1946, Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944 – Zamość 1946 oraz Dywersja na Zamojszczyźnie 1939-1944 – Zamość 1947. Publikacja ta stanowi bardzo cenny zbiór relacji, wspomnień i fragmentów pamiętników świadków historii z okresu niemieckiej okupacji Zamojszczyzny.

Będzie to pierwsze, od czasu jedynego powojennego wydania, wznowienie kompletnej tekstowo, 4-tomowej pozycji.

A. Skiba poinformował, że książki zostaną wydane staraniem współpracujących ze sobą organizacji oraz instytucji: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Roztoczańskiego Parku Narodowego, fundacji Szczebrzeszyn Kultur. Dedykację do nich napisał wnuk doktora, Andrew Klukowski, i mamy nadzieję, że zostaną one przekazane i podpisane przez niego w trakcie organizowanych uroczystości w Szczebrzeszynie.

Z kolei Małgorzata Piłat, prezes fundacji Szczebrzeszyn Kultur poinformowała, że jest dla niej zaszczytem współorganizacja ww. uroczystości, która już na trwale wpisała się do kalendarza imprez organizowanych w mieście posiadającym tak duże tradycje historyczne i kulturalne. Przypomniała, że uroczystość ta posiada nie tylko walor historyczny oraz edukacyjny, ale przede wszystkim patriotyczny, i doskonale wpisuje się w obchodzony w tym roku jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości; umożliwi także przywołanie emocji towarzyszących mieszkańcom miasteczka w momencie wyzwolenia spod okupacji niemieckiej, utrwalając wydarzenia historyczne w pamięci społeczności lokalnej i inspirując do refleksji nad ceną wolności. Ww. wyraziła także radość z faktu, że w tym roku uroczystość przyjmie szczególny charakter w związku z przyjazdem Andrew (przyleci do Szczebrzeszyna aż z Tajlandii), wnuka dra Zygmunta Klukowskiego.

Wskazała, że Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939 – 1944, pod red. dra Zygmunta Klukowskiego, to przykład literatury faktu z ubiegłego stulecia, ukazujące egzystencję  mieszkańców Szczebrzeszyna i Zamojszczyzny w czasie dotkliwej próby dziejowej, jaką była II wojna światowa. Dodała, że na kartach tego dzieła tworzy się opis życia w świecie terroru przeplatany przykładami patriotyzmu i heroizmu Polaków.

W podobnym tonie wypowiedział się współpracujący z organizatorami uroczystości,  reprezentujący mieszkańców Szczebrzeszyna W. Świergoń, którego społeczne zaangażowanie się w ten projekt będzie można docenić podczas niedzielnych uroczystości.

Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Andrzej Tittenbrun podkreślił duże znaczenie organizowanej uroczystości dla krzewienia postaw patriotycznych młodego pokolenia Polek i Polaków. Stwierdził też, że leśnicy polscy zawsze wspierali i będą wspierać tak ważne patriotyczne uroczystości. Zauważając wielki wysiłek zbrojny żołnierzy AK na rzecz  odzyskania Niepodległości Ojczyzny przypomniał, że wiele bitew stoczyli oni na terenie obecnego RPN. Jak zauważył jego instytucja wspierała już wiele publikacji, które przywołują także historię naszego regionu.

Dariusz Górny poinformował o podejmowanych przez siebie działaniach społecznych mających na celu upamiętnienie dra Zygmunta Klukowskiego, jakimi były, m.in. spotkania (wieczornice poświęcone doktorowi w 2013 i 2017 r., zorganizowane w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie), pogadanka w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, konferencja popularnonaukowa z okazji 95. rocznicy przybycia doktora do Szczebrzeszyna oraz 55. rocznicy jego śmierci (2014r.), wykłady dla uczniów i mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego (Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim, 2016r.), dwie gry miejskie  śladami doktora w Szczebrzeszynie (2017r.), a w końcu tomik Do Zygmunta Klukowskiego (2017). Dariusz Górny przypomniał też, że w 2017 r. wygłosił prelekcję przed projekcją filmu autorstwa Adama W. Kulika Na krawędzi życia w ramach festiwalu Stolica Języka Polskiego. Szczebrzeszyn.

Wskazał również, że już od 2014r. prowadzi korespondencję z Andrew Klukowskim, wnukiem dra Zygmunta Klukowskiego (który w 2015 r. udzielił ww. także wywiadu). Zaznaczył, że już w styczniu 2018 r., kiedy Andrew Klukowski poinformował go, że zamierza przylecieć do Niemiec na spotkanie promocyjne „Dzienników” jego dziadka przetłumaczonych na j. niemiecki,  wystosował do niego zaproszenie do odwiedzenia Polski i Zamojszczyzny. Z uwagi na problemy zdrowotne, Andrew Klukowski nie mógł wówczas przybyć do naszego kraju.

Dariusz Górny poinformował, że Andrew Klukowski w 1991 r., razem z ojcem i matką, przyjechał do Polski. W czasie pobytu odwiedzili, m.in. Lublin, Szczebrzeszyn, Kraków. Rodzina Klukowskich przyjechała wówczas do rodzinnego kraju, aby odnaleźć „Dzienniki” doktora z okresu po II wojnie światowej. Po miesiącu z rodziną Klukowskich skontaktowała się pani, która przekazała im „Dzienniki” dra Z. Klukowskiego. W Krakowie w czasie wchodzenia na Wieżę Zygmuntowską na Wawelu Jerzy Klukowski doznał zawału serca i po czterech dniach zmarł. Andrew razem z siostrą Helen wypełnili niepisany testament pamięci o doktorze, swojego ojca Jerzego. Wydali w USA następujące książki: Diary from the Years of Occupation 1939-44, Red Shadow: A Physician’s Memoir of the Soviet Occupation of Eastern Poland, 1944-1956 (napisane na podstawie „Dzienników” dra Zygmunta Klukowskiego) oraz opublikowali rodzinną sagę (Dangerous Journey to Freedom) o determinacji w dążeniu do godnego życia w wolnym kraju, jakimi dla Jerzego i jego żony Wandy (z domu Juszkiewicz) okazały się Stany Zjednoczone. Andrew Klukowski kształcił się, m.in. w Sierra College, California State University (Sacramento), Webster University (St. Louis). Przez wiele lat pracował jako  nauczyciel akademicki, wykładając na Webster University Thailand socjologię, język angielski i amerykański oraz literaturę tych krajów. Obecnie mieszka w Hua Hin, w Tajlandii.

Dr Janusz Kłapeć, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej przypomniał postać dra Zygmunta Klukowskiego. Podniósł znaczenie doktora dla życia społeczno-kulturalnego Szczebrzeszyna i Zamojszczyzny. Zwrócił przy tym szczególną uwagę na jego rolę kronikarza i dokumentalisty terroru niemieckiego na Zamojszczyźnie w czasie II wojny światowej. Podkreślił przy tym fakt działalności doktora Zygmunta Klukowskiego w ramach Armii Krajowej oraz późniejsze tego konsekwencje, jakimi stały się kilkukrotnie aresztowania, przesłuchania i pobyt w więzieniach. Przedstawił także genezę powstania zbioru Materiałów do  dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944, jego strukturę oraz znaczenie dla pamięci o tragicznych latach II wojny światowej.

Na zakończenie konferencji głos zabrał poseł S. Zawiślak, który podkreślił wyjątkowość tegorocznych uroczystości w Szczebrzeszynie. Dzięki nim jak co roku przywołamy bohaterskie czyny wybitnego dowódcy AK, por. T. Kuncewicza ps. Podkowa i jego żołnierzy a także postać dra Zygmunta Klukowskiego, jego niewątpliwe zasługi dla Ojczyzny,  mieszkańców regionu oraz jego  ważny dorobek pisarski.

Jak podkreślił cieszy go bardzo, że udało się - mimo dużego wysiłku finansowego - doprowadzić do wydania tak cennej publikacji. Ważne jest też, że dzięki podjętej przez wydawców decyzji dzieło dr. Z. Klukowskiego będzie bezpłatnie przekazane mieszkańcom regionu (część także podczas niedzielnych uroczystości ) oraz zainteresowanym instytucjom. Mimo druku znacznej ilości książek prosimy o zgłaszanie się do siedziby ŚZŻAK Okręg Zamość ( kontakt www.akzamosc.pl ) wszystkich zainteresowanych pozyskaniem książki, przedstawicieli instytucji, szczególnie bibliotek z naszego regionu.

Zauważył, że od 5 lat ŚZŻAK O/Z organizuje wspomniane uroczystości własnym staraniem niestety bez wsparcia finansowego samorządu. Dlatego złożył serdeczne podziękowanie dla Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który docenił przygotowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość wniosek i także w tym roku dofinansował zadanie publiczne pn. Uroczystości patriotyczne obchodów 74 rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. Dodatkowo projekt ten uzyskał zgodę na posługiwanie się identyfikacją wizualną Programu Wieloletniego „Niepodległa”, którego koordynatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Równie serdecznie podziękował wszystkim współorganizatorom za wielkie wsparcie dla organizowanej wspólnie uroczystości, która przypomina tragizm II wojny światowej oraz godną postawę naszych przodków, którzy w tym trudnym czasie mieli wielką wolę i siłę by z hasłem „ Bóg, Honor, Ojczyzna” walczyć o wolność Ojczyzny, w obronie współbraci.

Prezes S. Zawiślak w imieniu organizatorów zaprosił wszystkich mieszkańców regionu na uroczystości 22 lipca podczas, których po mszy świętej, ceremoniale wojskowym będą ww. atrakcje także pokaz sprzętu wojskowego, rekonstrukcja historyczna, poczęstunek w postaci wojskowej grochówki.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie do publicznej wiadomości ww. informacji wraz z zaproszeniem na uroczystości 74. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału dowodzonego przez por. Tadeusza Kuncewicza ps. Podkowa.

Serdecznie zapraszamy.

1

2

Z poważaniem

Sekretariat Światowego

Związku Żołnierzy

Armii Krajowej Okręg Zamość

 

Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 2018

W dniu 1 lipca 2018 r., w miejscowości Turobin przeprowadzono gminne zawody sportowo - pożarnicze, w których wzięły udział  drużyny z gmin Frampol, Goraj oraz Turobin.

Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: musztra pododdziału pożarniczego, sztafeta pożarnicza  z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Rozgrywane zawody sportowo – pożarnicze były okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawdzenia sprawności sprzętu, jaki znajduje się na ich wyposażeniu. Komisję sędziowską powołał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP druh Eugeniusz Krukowski. Śędzią  głównym zawodów został bryg. Wiesław Krent. Gminę Goraj reprezentowało 6 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych i jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Komisja sędziowska po podsumowaniu wyników ustaliła następującą kolejność miejsc drużyn OSP z terenu gminy Goraj:

 1. OSP GORAJ
 2. OSP HOSZNIA ORDYNACKA
 3. OSP HOSZNIA ABRAMOWSKA
 4. OSP KONDRATY
 5. OSP GILÓW
 6. OSP JĘDRZEJÓWKA

Wójt Gminy Goraj Antoni Łukasik wręczył zwycięzcom puchary i dyplomy  a wszystkim jednostkom, biorącym udział puchary i statuetki.

 

Więcej...

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Obszar

Województwo lubelskie

PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 11.07.2018 do godz. 07:30 dnia 12.07.2018

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami opady gradu.

PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 12.07.2018 do godz. 07:30 dnia 13.07.2018

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami opady gradu.

PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 13.07.2018 do godz. 07:30 dnia 14.07.2018

Zjawisko/stopień zagrożenia

nie przewiduje się/-

Przebieg

nie dotyczy

Uwagi

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB

Ilona Bazyluk

Godzina i data wydania

godz. 13:49 dnia 10.07.2018

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Informacja Przewodniczącego Zespołu ds. rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu

Pełna treść informacji w formacie PDF

 

Informacje Wojewody Lubelskiego na temat suszy

Wojewoda Lubelski przekazuje pakiet informacyjny dla rolników otrzymany z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

System monitoringu suszy rolniczej znajduje się pod adresem:
http://www.susza.iung.pulawy.pl
Informacje dla komisji oraz rolników wraz z dokumentami do pobrania znajdują się na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/
Wzory protokołów oraz wytyczne dla komisji znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc

 

Absolutorium dla Wójta Gminy Goraj Antoniego Łukasika

Głównym punktem XXXIX sesji Rady Gminy Goraj było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goraj za 2017 rok, sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Goraj z wykonania budżetu Gminy Goraj za 2017 rok i uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goraj z tytułu wykonania budżetu Gminy Goraj za 2017 rok.

Wyżej wymienione sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie, w związku z czym komisja rewizyjna przedłożyła radzie gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Goraj.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=28#sigFreeIdca0317b273

Wójt Gminy Goraj Antoni Łukasik w swoim przemówieniu poinformował, że wysokość zrealizowanych dochodów wynosiła 16.000.895,44 zł. I została zrealizowana w 98,64 % zakładanego planu, natomiast wysokość zrealizowanych wydatków wyniosła 15.806.680.29 zł i została zrealizowana w 94,7 % zakładanego planu. Mając na uwadze powyższe dane, ma miejsce nadwyżka dochodów nad wydatkami.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2017 wzrosło o kwotę 121.546 zł w stosunku do roku poprzedniego i wynosiło dokładnie 796.808 zł i jest mniejsze w stosunku do zadłużenia z poprzedniej kadencji, które wynosiło około 960.000 zł.

Sytuacja wydaje się również korzystna z innego punktu widzenia, ponieważ mimo iż zadłużenie wzrosło w stosunku do zadłużenia w roku poprzednim o 120.000 zł, to realizując różnorodne zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne księgowy majątek gminy Goraj powiększył się o kwotę 3.183.613,21 zł z 39,536.373,03 zł na koniec 2016 roku do kwoty 42.719.986,24 zł. na koniec roku 2017.

Wysokość środków na zadania inwestycyjne wyniosła 2.960,900,29 zł, co stanowi ok. 16% wydatków ogółem.

Spośród najważniejszych i najbardziej kosztownych inwestycji Pan Wójt wymienił:

 1. Przebudowę Przedszkola w Goraju – z kwotą blisko 1 mln 300 tys. zł, z czego z budżetu gminy została wydatkowana kwota ponad 500 tys. zł;

 2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Goraju za kwotę blisko 740 tys. zł, z czego z budżetu gminy została wydatkowana kwota niemalże 300 tys. zł;

 3. Odbudowę drogi w Zagrodach tzw. wietrznionki w ramach środków powodziowych za łączną kwotę ok. 286 tys. zł, z czego z budżetu gminy została wydatkowana kwota ok. 65 tys. zł;

 4. Utwardzenie drogi w Zastawiu tzw. Radeckiej w ramach środków wąwozowych za łączną kwotę ok. 90 tys. zł, z czego z budżetu gminy została wydatkowana kwota ponad 20 tys. zł;

 5. Wykonanie przebudowy drogi do cmentarza w Goraju w całości ze środków budżetu gminy w kwocie ok. 156 tys. zł, z czego fundusze sołeckie stanowiły kwotę ok. 50 tys. zł;

 6. Przebudowę wodociągu na ul. Rolnej w Goraju w ramach dużego projektu dot. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej za kwotę ok. 142 tys. zł, z czego środki budżetu gminy to kwota ponad 66 tys. zł;

 7. Przebudowę linii wodociągowej w Zagrodach za kwotę ok. 90 tys. zł;

 8. Termomodernizację budynku remizy w Hoszni Ordynackiej za kwotę blisko 43 tys. zł.

Ponadto przebudowano ok. 4 km dróg gminnych i wyremontowano ok. 1 km na co wydano 1.300.000 zł, w tym ok. 600 tys. ze środków pozyskanych.

Na drogach powiatowych zostały wykonane remonty cząstkowe przez powiat biłgorajski, a z zadań wspólnych do których gmina Goraj dołożyła swoje środki wykonano nową nawierzchnię na odcinku ok. 400 mb. na tzw. Kondrackiej Górze, tj. na drodze biegnącej od Zastawia do Hoszni Ordynackiej.

Łącznie w 2017 r. na terenie Gminy Goraj powstały i zostały wyremontowane nawierzchnie dróg na długości około 7,5 km.

Na koniec Pan Wójt podziękował Radnym Gminy Goraj z Panem Przewodniczącym Stanisławem Kapicą na czele, sołtysom, strażakom z jednostek OSP, stowarzyszeniom, kołom gospodyń, wszystkim mieszkańcom gminy, pracownikom jednostek organizacyjnych urzędu gminy, Panu Sekretarzowi Gminy Zenonowi Głowali, Pani Skarbnik Dorocie Dorocie Hawryło oraz Pani mecenas Agnieszce Stanickiej za pracę, zaangażowanie i pomoc we wszelkich działaniach sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi gminy Goraj.

Na zakończenie Wójt poprosił Radę Gminy Goraj o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Goraj Antoniemu Łukasikowi absolutorium jednogłośnie.

 

Strona 4 z 51

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Wrzesień 2018
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Dzisiaj34
Wczoraj72
Tydzień106
Miesiąc1460
Użytkowników ogółem118915

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.