Strona główna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Goraj w 2017 r.

Wójt Gminy Goraj

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Goraj w 2017 r.


I. Rodzaj zadania

Celem niniejszego otwartego konkursu ofert jest zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych Gminy Goraj z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, w tym w klubach sportowych.

  2. Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

  3. Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,

  4. Uczestnictwo  klubów i stowarzyszeń sportowych w imprezach i zawodach o zasięgu regionalnych i ogólnopolskich;

 

Więcej...

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Więcej...

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 7.2017

Wójta Gminy Goraj

z dnia 20 stycznia 2017 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.  z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY GORAJ

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Goraj  w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Więcej...

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY GORAJ

W dniu 18 stycznia 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Goraj na dofinansowanie projektu o nazwie: Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Goraju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych na terenie Gminy Goraj.

Całkowita wartość projektu według kosztorysów inwestorskich wynosi 875 375,72 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi  744 069,36 zł.

W lutym br. Gmina Goraj rozpocznie procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowlanych.

 

Strona 8 z 68

Kalendarium

Maj 2017
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Dzisiaj43
Wczoraj58
Tydzień246
Miesiąc1591
Użytkowników ogółem91973

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.