Strona główna

Informacja

Gmina Goraj informuje, iż w dniu 05.04.2018 r. rozpoczną się prace budowlane, prowadzone przez firmę Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof, Wólka Panieńska 25G, 22-400 Zamość przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bononia i część Wólki Abramowskiej oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Bononia.

 

zw

 

Odsłonięcie gabloty ze sztandarem Związku Kombatantów

30 stycznia 2018 roku, podczas XXXVI sesji Rady Gminy Goraj, w obecności radnych, sołtysów, władz i pracowników gminy oraz zaproszonych gości, odbyło się uroczyste odsłonięcie gabloty ze sztandarem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Wstęgę odsłaniającą gablotę przeciął Jan Pikul, prezes Koła w Goraju ZKRPiBWP.

Antoni Łukasik - Wójt Gminy Goraj - na początek powitał w szczególności Pana porucznika Jana Pikula – ps. Wicher, który od wielu lat zabiegał o upamiętnienie symboli walki o naszą wolność, która toczyła się również na naszym terenie. Pan Pikul jest jedną z niewielu osób, które uczestniczyły w tej walce. Pan Wójt w skrócie przedstawił historię Pana Pikula.

Pan Jan Pikul ps. "Wicher" urodził się 21 czerwca 1924 roku. Od maja 1942 roku do lipca 1944 roku służył w Batalionach Chłopskich jako łącznik oddziału zgrupowanego w lasach janowskich. Pan Jan odbywał w tym czasie szkolenie w Szkole Podoficerskiej i był przygotowywany do walki. W 1943 roku przed bitwą pod Osuchami nastąpiło okrążenie frontu przez Niemców i rozformowanie oddziału. Mimo, że Pan Jan nie brał czynnego udziału w bitwie, przyczynił się do jego tak długiego funkcjonowania. W lipcu 1944 roku podczas wycofywania się wojsk niemieckich Pan Pikul brał udział w małej potyczce pod Albinowem. Na skutek represji, jakie nastąpiły po zakończeniu wojny Pan Jan był zmuszony w 1946 roku opuścić rodzinne strony wyjeżdżając na zachód Polski, gdzie przebywał 9 lat. Dopiero w 1974 roku Pan Jan wstąpił do ZBOWiD-u, który to w 1990 roku został przekształcony w Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Od 2000 roku Pan Pikul jest prezesem koła gminnego tego związku, a za swoje zasługi 18 czerwca 2005 roku został mianowany do stopnia porucznika.

Pan Wójt w imieniu wszystkich mieszkańców złożył podziękowanie Panu Pikulowi za przyczynienie się do odzyskania przez Polskę wolności, zapraszając go do symbolicznego przecięcia wstęgi na gablocie, w której umieszczono sztandar Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych zainstalowanej na ścianie sali posiedzeń Urzędu Gminy Goraj. Po przecięciu wstęgi Pan Wójt jeszcze raz podziękował Panu Porucznikowi, życząc mu zdrowia, spokoju i długich lat życia.

Pan Pikul podziękował Panu Wójtowi, Panu Przewodniczącemu i całej Radzie za stworzone warunki i zadeklarował, że sztandar będzie do dyspozycji dla wszystkich zainteresowanych tematem walki o wolność, a zwłaszcza młodzieży. Swoją wypowiedź zakończył słowami: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=20#sigFreeId5f5bf55877

ZKRP i BWP jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Związek rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku. Jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 77379 członków (stan na 31.12.2016 r.), w tym 24412 członków zwyczajnych (weteranów - żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu); jest to ponad 70 % żyjących weteranów walk frontowych i partyzanckich zorganizowanych w związkach kombatanckich. Pozostali członkowie Związku - 52967 to podopieczni - głównie wdowy i wdowcy po kombatantach. (źródło: kombatantpolski.pl)

 

Uwaga! Usuwanie wyrobów zawierających azbest

d x

Wójt Gminy Goraj zawiadamia, że w dniach od 14 marca 2018 r. do dnia  30 marca 2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji osoby fizycznej położonych na terenie Gminy Goraj w roku 2018. Wnioski realizowane są w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W związku z ograniczonymi środkami pieniężnymi przeznaczonymi na zadanie usuwania azbestu jako pierwsze będą przyjmowane wnioski na demontaż, transport i utylizację.

Kolejność składania wniosków będzie mieć znaczenie!!!!

Dofinansowanie, o którym mowa powyżej nie trafia do rolnika – otrzymuje je firma, która dokona demontażu starego pokrycia i zapewni transport do miejsca jego utylizacji.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej: www.goraj.eu bądź w Urzędzie Gminy Goraj
w pokoju nr 12 lub uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 84 685 80 02 wew. 122.

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:

  1. Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku, oraz oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowani nieruchomością na cele budowlane (PB-3) (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych)
  2. Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 06.05.2004 r.)
  3. Kserokopia dokumentu wydanego przez Starostę stwierdzającego brak sprzeciwu do wykonania planowanych robót budowlanych dotyczących przedmiotu wniosku.
 

Wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wsciekliźnie

Uwaga! Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z prognozowanymi warunkami atmosferycznymi termin rozpoczęcia wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa lubelskiego uległ przesunięciu z dnia 20 marca 2018 r. na dzień 7 kwietnia 2018 r. Pozostała treść poniższego komunikatu pozostaje bez zmian.

Pełna treść komunikatu Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (jpg)

 

Strona 5 z 73

Kalendarium

Czerwiec 2018
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Dzisiaj10
Wczoraj70
Tydzień225
Miesiąc1056
Użytkowników ogółem113614

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UE



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.