Strona główna

plakat

 

wielk

 

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

   

klepsydra

 

Zarządzenie Nr 1/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goraju z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goraju rozwiązań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 100 §1 Kodeksu Pracy w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  poz. 374) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goraju w zakresie bezpośredniego kontaktu pracowników Ośrodka z interesantami w okresie od dnia 31.03.2020 do dnia odwołania,

1) załatwianie spraw urzędowych odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie pod numerami: 84 685-80-07, 84 685-80-08, 84 685-80-09 z zastrzeżeniem pkt 2,

2) w sytuacji załatwiania spraw z wyłączeniem ograniczeń, o których mowa w pkt 1, nakazuję używanie pracownikom środków ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek, w kontakcie z interesantem, używanie płynu odkażającego po każdorazowej wizycie interesanta w szczególności odkażenie rąk i sprzętu dotykanego przez interesanta.

§2

1. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są niezwłocznie informować o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 jak również o powrocie z kraju, do którego podróżowania nie zaleca Główny Inspektor Sanitarny w aktualnym komunikacie.

2. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są niezwłocznie informować o kontakcie z osobą, która okazała się osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.

3. Informacje, o której mowa w ust. 1 i 2, należy przekazać bezpośredniemu przełożonemu mailem albo telefonicznie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

( - ) Andrzej Świca

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Goraju

Zarządzenie Nr 1/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goraju z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goraju rozwiązań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) (PDF)

 

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z wprowadzonym w Urzędzie Gminy Goraj ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów, uwzględniając wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej uprzejmie informuję, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 20020 roku odbywać się będzie w następujący sposób:

  1. Drogą  pocztową na adres: Urząd Gminy Goraj, ul, Bednarska 1, 23 – 450 Goraj – przy wykorzystaniu wyłącznie tej formy zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie gdy wpłyną do Urzędu Gminy Goraj do dnia 10 kwietnia 2020 roku do godz.  15.30.
  2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz  przez ePUAP (04cssno76i/skrytka), nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Zgłoszenia będą uwzględniane tylko i wyłącznie gdy skan dokumentów wpłynie na wyżej wymienione adresy elektroniczne do dnia 10 kwietnia 2020 roku do godz. 15.30. Jednak w takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać niezwłocznie do Urzędu Gminy pocztą tradycyjną  (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń),
  3. Dostarczenie dokumentów do punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Goraj. Zgłoszenia należy umieszczać w zamkniętych kopertach. Zgłoszenia muszą być dostarczone do dnia 10 kwietnia 2020 roku do godz. 15.30.

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Prawo zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocników.

Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka Obwodowej Komisji Wyborczej w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji, zgodnie z art. 182 § 8b Kodeksu Wyborczego.

Zgłoszenia należy sporządzić zgodnie z przepisami uchwały Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 roku, zmieniającej uchwałę Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. Szczegółowe informacje o sposobie przyjmowania wniosków można uzyskać pod nr tel.84 6858002 wew. 031.

Termin zgłaszania kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 roku o godz. 15.30.

WÓJT

(-) Antoni Łukasik

 

npp

 

Strona 1 z 89

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Kwiecień 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Dzisiaj53
Wczoraj73
Tydzień334
Miesiąc680
Użytkowników ogółem157499

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.