Strona główna

w2021

 

Informacja Burmistrza Goraja

Szanowni Państwo Urząd Miejski w Goraju informuje, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje na tym samym poziomie, dlatego też jeżeli nawet Państwo nie otrzymali poleceń przelewów prosimy o samodzielne wpłaty w kwotach jak za IV kwartał 2020 r. w terminie do 15 marca 2021 (I kwartał 2021).

W razie jakichkolwiek niejasności proszę o kontakt tel. 84 685 80 38 lub pokój nr 12 w Urzędzie Miejskie w Goraju.

Burmistrz

/-/ Antoni Łukasik

 

PRZEŁĄCZENIE NR ALARMOWEGO 998 DO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

Województwo lubelskie jako drugie w kraju przełącza numer alarmowy 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach programu pilotażowego, a jego ocena będzie miała wpływ na decyzję co do kontynuacji tego procesu w pozostałych województwach. Celem przedsięwzięcia jest szybsze powiadamianie służb ratowniczych, możliwość jednoczesnego powiadomienia o zdarzeniu wszystkich możliwych służb, eliminowanie i filtrowanie wywołań niezasadnych, zastępowalność na wypadek przeciążenia lub awarii systemu, obsługa zgłoszeń obcojęzycznych, obsługa zgłoszeń typu eCail (zgłoszenia z samochodów) oraz SMS.

Na dzień 15 lutego 2021 r. (godz. 11.00) dla powiatu biłgorajskiego zaplanowane zostało przełączenie numeru alarmowego straży pożarnej 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie. Oznacza to, że po tej dacie osoba dzwoniąca z terenu powiatu biłgorajskiego na numer alarmowy 998 (dotychczas odbierany przez strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju) zostanie połączona z operatorem CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do tut. komendy za pomocą systemu teleinformatycznego. Strażak na podstawie otrzymanego z CPR zgłoszenia zadysponuje odpowiednie do sytuacji siły ratownicze oraz będzie koordynował prowadzone działania. Zmiana ta nie oznacza zatem, że numer alarmowy 998 znika, on dalej funkcjonuje, z tym że zgłaszający nie dodzwoni się bezpośrednio do komendy PSP, tylko do operatora CPR. W czerwcu 2018 r. w ten sam sposób został przekierowany numer alarmowy policji 997, a na rok 2024 planowane jest przełączenie numeru alarmowego pogotowia 999 i zakończenie koncentracji numerów alarmowych w Polsce. Zgłoszenia alarmowe wykonywane na numer 112 również są odbierane w CPR.

 

Burmistrz Goraja ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Goraj w 2021 roku.

Zarządzenie Burmistrza Goraja z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Goraj w 2021 roku (PDF)

 

Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Goraju VIII kadencji, która odbędzie się dnia 10 lutego 2021 r. o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju przy ulicy Frampolskiej 23

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję XXV sesję Rady VIII kadencji, która jednocześnie będzie Pierwszą Sesją Rady Miejskiej w Goraju. Sesja odbędzie się dnia 10 lutego 2021 r. o godzinie 10:00 w Gminnym Ośodku Kultury w Goraju przy ul. Frampolskiej 23, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokółu z XXIV sesji Rady Gminy.

 4. Wystąpienie Burmistrza.

 5. Wystąpienie zaproszonych gości.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Goraj do Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamość.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/71/15 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Goraj.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

 11. Interpelacje i zapytania Radnych.

 12. Wolne wnioski i informacje.

 13. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Przewodniczący
Rady
Miejskiej w Goraju

/-/ Stanisław Kapica

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji. Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku:

https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Goraj w roku 2021

Załącznik nr 1a do Regulaminu - OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 2a do Regulaminu - OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 3a do Regulaminu - OŚWIADCZENIE

 

Burmistrz Goraja - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku

1

2

3

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

 

iw

 

Strona 1 z 103

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Kwiecień 2021
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Dzisiaj20
Wczoraj74
Tydzień94
Miesiąc690
Użytkowników ogółem190297

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.