Strona główna

se

 

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE GORAJ

Uchwałą nr 1/2021 z dnia 17.08.2021r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goraju na dzień 20.10.2021r.o godz. 10.00 zwołał Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Zjazd odbył się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju, a uczestniczyli w nim z głosem decydującym delegaci oraz z głosem doradczym przedstawiciele do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrani na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych ze wszystkich dziewięciu OSP działających na terenie gminy, a także członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego i zaproszeni goście

W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w podjętych uchwałach kolejno: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono program działania Oddziału Gminnego na lata 2021 - 2026. Obrady otworzył dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Goraju - Antoni Łukasik, który krótko przedstawił działania jednostek OSP w okresie minionej kadencji. Następnie obrady poprowadził Sekretarz – Zenon Głowala.

1

Aktualnie przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi gminę Goraj chroni 9 jednostek OSP, w tym dwie (OSP Goraj i OSP Hosznia Ordynacka) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie jest 285 czynnie działających członków OSP. Na terenie gminy funkcjonuje jedna młodzieżowa drużyna pożarnicza zrzeszająca 24 członków. Wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z roku na rok ulega poprawie. Aktualnie jednostki OSP dysponują: 12 samochodami bojowymi, z tego 1 auto typu ciężkiego, 2 - średniego, 2 - lekkie, 7 - lekkie ratownictwa, 14 – motopompami.

2

Delegaci zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego, który na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

 • Prezes Zarządu Gminnego – Antoni Łukasik
 • Wiceprezes Zarządu Gminnego – Kazimierz Kusaj
 • Wiceprezes Zarządu Gminnego – Stanisław Malec
 • Komendant Gminny OSP – Jan Okuniewski
 • Sekretarz – Wioletta Kondrat
 • Skarbnik- Stanisław Kusaj
 • Członek Prezydium Zarządu – Zenon Głowala
 • Członek Zarządu – Krystian Kotlik
 • Członek Zarządu – Woźnica Bogdan
 • Członek Zarządu – Szymon Okuniewski
 • Członek Zarządu – Marcin Marek
 • Członek Zarządu – Mateusz Bielak
 • Członek Zarządu – Czesław Kaproń
 • Członek Zarządu – Waldemar Szkołut
 • Członek Zarządu – Jan Styk
 • Członek Zarządu – Jan Łuszczak
 • Członek Zarządu – Adam Misiura
 • Członek Zarządu – Janusz Misiura

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Powiatowego ZOSP RP: Antoni Łukasik, Kazimierz Kusaj, Jan Okuniewski, Krystian Kotlik

3

 

Konsultacje Program współpracy Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Burmistrz Goraja ogłosił konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok” na podstawie uchwały nr X/57/15 Rady Gminy Goraj z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie gminy Goraj, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 21.10.2021 r. do 28.10.2021r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz zgłoszenia opinii należy:

 • przesłać na adres Urząd Miejskiego w Goraju, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj lub
 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub
 • złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Goraju, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, pok. nr 1 (Sekretariat)

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza Goraja w sprawie ogłoszenia konsultacji

Formularz zgłoszenia opinii

 

Informacja Burmistrza Goraja

Burmistrz Goraja informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goraju, ul. Bednarska 1, wywieszono ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciągnika rolniczego MF 255, rok produkcji 1989, który stanowi własność Gminy Goraj. Termin przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczono na dzień 26.10.2021 r. o godzinie 10:00. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 84 6858001 oraz BIP Gminy Goraj (uggoraj.bip.lubelskie.pl) w dziale Ogłoszenia i informacje - Aktualności.

 

covid

 

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GORAJA z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Goraj

Na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 90/2021 Burmistrza Goraja z dnia 1 września 2021 roku zwołuję w dniu 15 października 2021 roku o godzinie 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju, ul. Frampolska 23 zebranie mieszkańców sołectwa Goraj.

W przypadku braku quorum o godz. 19.15 II termin zebrania.

 1. Proponowany porządek zebrania:
 2. Otwarcie zebrania i powitanie mieszkańców.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Zapoznanie mieszkańców z projektem statutu sołectwa Goraj.
 5. Dyskusja nad projektem, uwagi, opinie i propozycje.
 6. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie zebrania.

Z projektem statutu sołectwa Goraj można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goraju, ul. Bednarska 1, pokój nr 3, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Goraju – uggoraj.bip.lubelskie.pl oraz u sołtysa sołectwa Goraj.

 

Obwieszczenie

pol

 

Ważna informacja dla osób zainteresowanych uprawą konopi włóknistych oraz maku niskomorfinowego w 2022 roku!

W związku z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dotyczącym określenia zapotrzebowania odnośnie areałów upraw konopi włóknistych oraz maku niskomorfinowego proszę wszystkich zainteresowanych ewentualną uprawą ww. roślin o przekazanie informacji do Urzędu Miejskiego w Goraju – do dnia 14.10.2021 r.

Informacje zawierające planowaną powierzchnię, rodzaj oraz miejsce uprawy należy przekazywać osobiście do pracowników pok. 12 Urzędu Miejskiego w Goraju lub telefonicznie pod nr tel. (84) 685 80 38.

Uprawa powyższych roślin dotyczy 2022 r.

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

 

Strona 1 z 107

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Październik 2021
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Dzisiaj48
Wczoraj43
Tydzień48
Miesiąc1543
Użytkowników ogółem202789

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.