Strona główna

Solary w Gminie Goraj.

Gospodarka Niskoemisyjna w Gminie Goraj.

Program utylizacji azbestu w gminie.

Gospodarka odpadami.

Monitoring jakości wody.

Wybory uzupełniające

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeId88abd007fc

 

Apel do mieszkańców.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeIda6743fbc97

 

INFORMACJA

Urząd Gminy Goraj informuje, że od poniedziałku 18 lipca 2016 r. na terenie Gminy Goraj rozpoczną się prace projektowe związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedstawiciele firmy wykonawczej będą posiadali upoważnienia wystawione przez Wójta Gminy Goraj do wykonania czynności związanych z pracami projektowymi (dokonanie badań geotechnicznych oraz wizji lokalnych w zakresie posadowienia oczyszczalni przydomowych).

Firma wykonująca projekty:

Przedsiębiorstwo Naukowo- Techniczne GLOBAL TECHNICS Jacek A. Roszczyc,
ul. Jagiellońska 9B/1, 17-100 Bielsk Podlaski.

 

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu naboru partnera/partnerów do projektu

Treść ogłoszenia:

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeId49c64dc5e2

Konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu pt. „Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno-kulturalnej” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Gmina Goraj działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór
na partnerów pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Goraj.

 

Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 23 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r., do godz. 15:30.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Goraj (Liderem projektu) oraz partnerem/partnerami (maksymalnie 3) spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Goraj www.goraj.eu.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór partnera do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.” osobiście lub drogą pocztową na adres: Gmina Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, w terminie od 23 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 84 68 58 002.

Załącznik nr 1- ogłoszenie o konkursie:

Załącznik nr 2 - formularz zgłoszeniowy:

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania
i realizacji projektu pt. „
Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno-kulturalnej” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa
7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie
7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Gmina Goraj działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór
na partnerów pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne
w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Goraj.

Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 23 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r.,
do godz. 15:30.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Goraj (Liderem projektu) oraz partnerem/partnerami (maksymalnie 3) spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Goraj www.goraj.eu.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór partnera do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w ramach Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.” osobiście lub drogą pocztową na adres: Gmina Goraj,
ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, w terminie od 23 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 84 68 58 002.

Konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania
i realizacji projektu pt. „
Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno-kulturalnej” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa
7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie
7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Gmina Goraj działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór
na partnerów pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne
w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Goraj.

 

Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 23 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r.,
do godz. 15:30.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Goraj (Liderem projektu) oraz partnerem/partnerami (maksymalnie 3) spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Goraj www.goraj.eu.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór partnera do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w ramach Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.” osobiście lub drogą pocztową na adres: Gmina Goraj,
ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, w terminie od 23 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 84 68 58 002.

 

Strona 1 z 52

Kalendarium

Lipiec 2016
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Dzisiaj30
Wczoraj48
Tydzień78
Miesiąc1605
Użytkowników ogółem76429

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.