Strona główna

Solary w Gminie Goraj.

Gospodarka Niskoemisyjna w Gminie Goraj.

Program utylizacji azbestu w gminie.

Gospodarka odpadami.

Monitoring jakości wody.

Wybory uzupełniające

Informacja

INFORMACJA

WÓJTA GMINY GORAJ

Wójt Gminy Goraj informuje, że w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, Gmina Goraj w 2016 roku otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 109181L – ul. Szczebrzeska w Goraju” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Przebudowa drogi obejmuje odcinek 350 mb. od ulicy Frampolskiej do włączenia z drogą wojewódzką.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót:

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  z Lublina. Cena wybranej oferty to kwota: 303.126,50 zł. W związku z czym wysokość dotacji z budżetu państwa na w/w zadanie wyniesie 151.563,00 zł. Pozostałe środki na realizację zadania, dokumentację i nadzór inwestorski pochodzić będą z budżetu Gminy Goraj.
Do zakresu robot należą:

- roboty przygotowawcze,

-  roboty rozbiórkowe zjazdów i chodników,

-  roboty ziemne,

-  obramowania,

- podbudowa,

- roboty nawierzchniowe,

- umocnienie skarp,

- ścieki betonowe,

- renowacja rowów,

-  regulacja urządzeń,

- roboty wykończeniowe,

- organizacja ruchu (oznakowanie).

Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2016r.

 

Zaproszenie

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu informuje, iż w dniu 5 października 2016 r. organizuje spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia unijnego dla  obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem form dotacyjnych i zwrotnych dla osób na samozatrudnienie oraz podmiotów gospodarczych realizujących inwestycje na obszarach wiejskich. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Lokalnych Grup Działania.

Spotkanie odbędzie się 5 października br. w Zamościu, w sali nr 319, przy ul. Partyzantów 94, od godz.10.00. Zgłoszenia proszę kierować poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.rpo.lubelskie.pl /zakładka „weź udział w szkoleniach i konferencjach”/ lub bezpośrednio telef. 84  6393134; 6380267.

Zapraszamy

Oddział Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Partyzantów 94

22-400 Zamość

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel.:  84 683 02 67

Faks: 84 639 31 34

Godziny otwarcia: poniedziałek 7.30 - 18.00; wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Strona internetowa: www.rpo.lubelskie.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo  Rozwoju.

Informacje udzielane przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji  Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wysłanie maila na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Ogłoszenie.

Green Power Development Sp. z o.o.

ul. Halickiego 9

31-036 Kraków

www.green-power.com.pl

Kontakt: tel: +48 12 410 14 40, fax:+48 12 410 14 41


Dot. : możliwości pozyskania gruntów pod inwestycje dla farm fotowoltaicznych.

Szanowni  Państwo,

Green Power Development Sp. z o.o. jaka podmiot działający zawodowo w branży energetyki odnawialnej,  jest zainteresowany  pozyskaniem gruntów dla inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych.

Ze względu na konieczność spełnienia odpowiednich wymogów dla tego typu inwestycji, podajemy podstawowe warunki, jakimi powinna cechować się dana nieruchomość:

  1. Klasa gruntu: IV, V lub VI,
  2. Powierzchnia działki lub jej części: 2 - 4 ha,
  3. Uzbrojenie: linia średniego napięcia SN 15 kV na działce lub w bliskim sąsiedztwie,
  4. Działka nie objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub objęta planem dopuszczającym tego rodzaju zainwestowanie.

Każdorazowo proponujemy podpisanie wieloletniej umowy dzierżawy gruntu. W przypadku zainteresowania oraz spełnienia w/w  warunków zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego z naszym Przedstawicielem  Panią Klaudią Lorenowicz, tel. 535 500 042, e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informacja dla producentów mleka.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że 16 września  2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz.U. z 2016 r. poz. 1477).

W związku z powyższym od 16 września 2016 r. (piątek) producenci mleka krowiego mogą składać w oddziałach terenowych

Agencji PDFWniosek o przyznanie pomocy na ograniczenie produkcji mleka do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta mleka) oddziału terenowego ARR.

Dla pierwszego okresu ograniczenia dostaw ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 21 września 2016 r. o godz. 1200.

Uwaga! Liczy się data fizycznego wpływu wniosku do właściwego OT ARR. Wnioski złożone po upływie powyższego terminu zostaną odrzucone.

O przyznanie pomocy na ograniczenie dostaw mogą ubiegać się producenci, którzy w lipcu 2016 r. sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego. Pomoc będzie się należała także spadkobiercom rolników, którzy spełnili wymagane warunki do jej przyznania.

Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie  50 % ilości mleka sprzedanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.

Wnioski o przyznanie pomocy będą podlegały szczegółowym kontrolom zarówno administracyjnym jak i kontrolom na miejscu, celem których będzie weryfikacja czy producenci ubiegający się o pomoc nie stwarzają sztucznych warunków do wzięcia pomocy.

 

Mając na uwadze powyższe Agencja Rynku Rolnego zwraca się do producentów mleka o:

  • rozważne deklarowanie planowanej wielkości ograniczenia dostaw mleka, gdyż dopiero faktycznie zrealizowane wielkości ograniczenia dostaw będą podstawą do wyliczenia kwoty pomocy – zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wyliczenia pomocy zamieszczonej w warunkach
  • prawidłowe wypełnianie wniosków
  • terminowe składanie dokumentów do właściwego OT ARR.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie „Pomoc na ograniczenie produkcji mleka” zwarte są w Warunkach przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka.

 

Strona Agencji Rynku Rolnego: http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/organizacja-rynku-mleka

 

Strona 1 z 56

Kalendarium

Wrzesień 2016
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Dzisiaj48
Wczoraj53
Tydzień293
Miesiąc1644
Użytkowników ogółem79756

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.