Strona główna

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 42 wykaz obowiązujących ostrzeżeń o godz. 08:00 dnia 20.05.2019

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 42 wykaz obowiązujących ostrzeżeń o godz. 08:00 dnia 20.05.2019 (PDF)

 

plakat

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu grantowego pn.: "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Goraj"

logo

p

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w bezpłatnych szkoleniach, w których możesz rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, nabyć umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, aktywnie i wszechstronnie korzystać z nowych technologii w życiu codziennym zgłoś się na szkolenie w jednym z 6 modułów:

„Rodzic w Internecie"

Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego" korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzicom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

„Mój biznes w sieci”

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

„Moje finanse i transakcje w sieci”

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

„Działam w sieciach społecznościowych”

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Rolnik w sieci”

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

„Kultura w sieci”

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne. Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach wszystkich modułów tematycznych.

Szczegóły dotyczące szkoleń:

• szkolenia skierowane są dla wszystkich mieszkańców gminy Goraj powyżej 35 roku życia,

• w szkoleniach weźmie udział 72 osoby,

• do wyboru są sześć modułów tematycznych,

• szkolenia będą obywały się w formie zajęć warsztatowych z użyciem komputerów,

• projekt będzie realizowany do 31.07.2019 r.

• planowany termin rozpoczęcia szkoleń to czerwiec 2019 r.

• każdy moduł szkoleniowy trwa 12 godzin dydaktycznych,

• szkolenia będą się odbywały w naszej gminie,

• zapewniamy materiały szkoleniowe - m.in notes, pendrive,

• poczęstunek podczas szkoleń.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 maja 2019 r.

Zapisy i szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Goraj, nr tel. 84/68 58 020

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Edyta Próchno oraz Tomasz Łupina

Gmina Goraj podpisała umowę na realizację bezpłatnych szkoleń z funduszy UE pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Goraj” w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Wysokość uzyskanego grantu: 39 460,00 zł

Regulamin rekrutacji (PDF)

Formularz zgłoszeniowy (DOCX)

Deklaracja udziału w Projekcie (DOCX)

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych (DOCX)

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym (DOCX)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku (DOCX)

Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika projektu (DOCX)

Plakat (PDF)

   

Spotkanie w sprawie gazyfikacji Gminy Goraj

14 maja 2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości gazyfikacji w nowoczesnej technologii skroplonego gazu ziemnego. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik, przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa oraz mieszkańcy miejscowości Goraj, Bononia i Wólka Abramowska zainteresowani tematyką gazyfikacji. Na zebranie przybyło ponad 70 osób zainteresowanych projektem m.in. właściciele indywidualnych gospodarstw domowych w/w miejscowości. Przedstawiciele reprezentujący Polską Spółkę Gazownictwa wyjaśnili na czym polega realizacja inwestycji. Najważniejszymi zagadnieniami był koszt podłączenia i ewentualnej eksploatacji oraz czy w ogóle Spółka połączy naszą gminę z „resztą świata”. Co do kosztów, to wiemy na pewno, że koszt przyłączenia nieruchomości to około 2300 zł brutto o ile granica naszej działki leży mniej niż 15 metrów od głównej nitki gazociągu. Jeśli więcej, to za każdy dodatkowy metr przyłączenia zapłacimy około 80zł. Dodatkowym kosztem jest instalacja od licznika do kotła i oczywiście sam kocioł grzewczy. Wymagany jest projekt instalacji i pozwolenie ze starostwa powiatowego, jak pozwolenie na budowę domu, a instalacje musi wykonać osoba/firma posiadająca wymagane uprawnienia. Można było obejrzeć krótką prezentacje multimedialną i usłyszeć jak będzie wyglądać proces inwestycyjny prowadzony przez Polską Spółkę Gazownictwa. Na podstawie ilości złożonych wniosków, Polska Spółka Gazownictwa dokona najpierw tzw. analizy opłacalności oraz oceni zasadność planowania inwestycji w Gminie Goraj.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeIdb77f35fa23

Początkowy koszt inwestycji, zarówno dla gminy, jak i indywidualnych odbiorców na pewno jest duży. Jednak musimy wszyscy się wspólnie zastanowić nad przyszłością naszej lokalnej społeczności. Biorąc pod uwagę czas najbliższych kilkudziesięciu lat ogrzewanie gazem jest bardzo oszczędne, niezwykle wygodne a co najważniejsze bardzo ekologiczne. Ogrzewanie gazem jest przede wszystkim wygodne i ekologiczne.

Przy tego typu przedsięwzięciu zainteresowani będą mogli korzystać również z dofinansowania z Rządowego Programu „ Czyste Powietrze” realizowanego przez WFOŚ w Lublinie. Korzystając z tego programu można zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych. Dofinansowanie wynosi od 30 do 90 procent.

Należy dodać, że na spotkaniu głos zabrał przedstawiciel stowarzyszenia „Goraj 1377” Pan Stanisław Chorembała, który zachęcał mieszkańców do podjęcia działań w celu odzyskania praw miejskich utraconych przez Goraj.

Do 15 czerwca 2019r. mieszkańcy miejscowości Goraj, Bononia i Wólka Abramowska którzy są zainteresowani przystąpieniem do projektu gazyfikacji, mają czas na wypełnienie ankiety, która jest dostępna w Urzędzie Gminy Goraj w pokoju nr 20.

 

Ponad 320 tysięcy z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Goraj

We wtorek 14 maja 2019 Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik wraz ze Skarbnik Gminy Goraj - Panią Dorotą Hawryło podpisali umowę z Wojewodą Lubelskim Panem Przemysławem Czarnkiem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109165 L w miejscowościach Wólka Abramowska i Bononia” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

1

2

Fundusz Dróg Samorządowych jest państwowym funduszem celowym. Oznacza to, że jego środki mogą być wydawane tylko na ściśle określone cele. Takimi celami są: zadania gminne i powiatowe polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Na wyżej wymienione zadanie Gmina Goraj złożyła wniosek jeszcze w ubiegłym roku. Pod koniec listopada 2018r. Wojewoda Lubelski ogłosił ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie, na której na 27 miejscu znalazła się Gmina Goraj. W dniu 7 lutego 2019 r. Gmina Goraj ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 27 lutego bieżącego roku nastąpiło otwarcie ofert, z których najkorzystniejszą złożyła firma PRDM Sp. z. o. o. z Tomaszowa Lubelskiego. W dniu 16 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 567 212,63 zł. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ponad 500 mb od Bononii do drogi wojewódzkiej nr 835.

d

Dodatkowo zostanie wykonany chodnik po lewej stronie jezdni oraz przepusty i zjazdy utwardzone kruszywem po prawej stronie jezdni. Ponadto planuje się przebudowę przepustu pod jezdnią oraz wzmocnienie muru oporowego. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstanie ciąg pieszych o długości łącznej około 2 km, od Rynku 600-lecia w Goraju do drogi wojewódzkiej 835.

W ubiegłym tygodniu firma rozpoczęła roboty na drodze – wykonano pierwszą nawierzchnię asfaltową na całym odcinku drogi. Kolejnym etapem będzie wykonanie robót brukarskich oraz zjazdów indywidualnych.

W ramach dzisiaj podpisanej umowy pozyskane dofinansowanie wynosi 50% wartości robót budowlanych tj. wg umowy ponad 320 tysięcy złotych, natomiast faktycznie po przeprowadzeniu przetargu (gdzie nastąpiła oszczędność) kwota ta wyniesie niecałe 300 tysięcy złotych.

 

Biłgorajski Dzień Dziecka

dd

 

Spotkanie w sprawie gazyfikacji Gminy Goraj

Wójt Gminy Goraj zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa Goraj, Bononia oraz Wólka Abramowska (dotyczy części Wólki Abramowskiej od drogi wojewódzkiej w kierunku Bononii) na spotkanie dotyczące możliwości doprowadzenia gazu do posesji mieszkańców. Na zebraniu przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa szczegółowo omówią możliwości doprowadzenia sieci gazowej i podłączenia budynków indywidualnych do gazociągu, jeżeli gmina Goraj spełni wymagania konieczne do wybudowania gazociągu.

Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy na spotkanie w dniu 14 maja 2019r. (wtorek) o godz. 17 00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju, ul. Frampolska 23.

 

Strona 1 z 64

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Maj 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Dzisiaj72
Wczoraj77
Tydzień223
Miesiąc1429
Użytkowników ogółem134180

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.