Strona główna

Solary w Gminie Goraj.

Gospodarka Niskoemisyjna w Gminie Goraj.

Program utylizacji azbestu w gminie.

Gospodarka odpadami.

Monitoring jakości wody.

Konkurs

na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu pt. „Przebudowa i adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjno-kulturalnej” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Gmina Goraj działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnerów pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Goraj.

 

Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 23 czerwca 2016 r. do 13 lipca 2016r.,
do godz. 15:00.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Goraj (Liderem projektu) oraz partnerem/partnerami (maksymalnie 3) spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Goraj www.goraj.eu.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór partnera do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.” osobiście lub drogą pocztową na adres: Gmina Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, w terminie od 23 czerwca 2016 r. do 13 lipca 2016 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 84 68 58 002.

Załącznik nr 1- ogłoszenie o konkursie:

Załącznik nr 2 - formularz zgłoszeniowy:

 

Badanie ankietowe na temat dostosowania oferty edukacyjno-kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju

Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym analizy potrzeb w zakresie oferty edukacyjno - kulturalnej na obszarze Gminy Goraj. Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na ten temat, by móc stworzyć produkt dobry, w pełni odpowiadający na potrzeby osób z niego korzystających. Badanie jest całkowicie anonimowe i nie powinno zająć Państwu wiele czasu. Wyniki analizy posłużą do stworzenia założeń projektu dotyczącego przebudowy i adaptacji budynku GOK w Goraju dla potrzeb prowadzenia działalności edukacyjno - kulturalnej.

Link do ankiety:

 

Komunikat Prezesa KRUS

 

Noc świętojańska.

Koncert nad wodą odbędzie się 26 czerwca 2016r.

 

Strona 1 z 50

Kalendarium

Czerwiec 2016
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Dzisiaj7
Wczoraj43
Tydzień7
Miesiąc1374
Użytkowników ogółem74576

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.