Strona główna

UWAGA!!! MIESZKAŃCY GMINY GORAJ!!! ASF – OBSZAR ZAGROŻONY

W związku z Rozporządzeniem Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Goraj, Wójt Gminy Goraj informuje, że część terenu Gminy została określona:

Obszarem Zagrożonym Afrykańskim Pomorem Świń : Gilów, Kondraty, Hosznia Ordynacka, Goraj, Hosznia Abramowska, Albinów Mały, Albinów Duży, Jędrzejówka, Majdan Abramowski, Średniówka.

a) na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych;

b) na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 • zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 • posiadaczom świń zgłaszanie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;
 • niezwłoczne powiadomienie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
 • oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem:

"AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY"

 

Jesteśmy na FACEBOOKU

Szanowni Państwo uruchomiliśmy swój profil na portalu społecznościowym Facebook. Profil przeznaczony jest dla wszystkich, którzy mieszkają w gminie, bywają u nas, interesują się naszą okolicą. Jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi gminy Goraj, zapraszamy do polubienia nas na facebooku. Fanpage dostępny jest – https://www.facebook.com/Gmina-Goraj-103620981053018/

 

Będzie nowe auto bojowe. Ministerstwo Sprawiedliwości dofinansuje samochód dla strażaków w Hoszni Ordynackiej

logo

Uroczyste podpisanie umowy na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Hoszni Ordynackiej miało miejsce w czwartek 10 września 2019 r. Środki na nowoczesny wóz dla druhów ochotników pochodzić będą z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz budżetu Gminy Goraj.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeIdf503146ed8

Uroczystości odbyły się w Zespole Szkół w Goraju, Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik, obecnością zaszczycił nas Pan Marcin Romanowski – Wiceminister Sprawiedliwości, który jest inicjatorem całego przedsięwzięcia, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju – st. bryg. Wiesław Krent. Obecni byli również Sekretarz Gminy Goraj - Zenon Głowala, radni gminy Goraj z Przewodniczącym – Stanisławem Kapicą, Komendant Gminny – Pan Jan Okuniewski oraz druhowie z OSP w Hoszni Ordynackiej z Prezesem – Panem Mirosławem Szewczakiem na czele. Za koordynację i realizację zadania odpowiedzialna jest – Pani Wioletta Kondrat – Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeId27ea1bbb8a

Umowy również podpisali inni włodarze z naszego regionu:

Pan Andrzej Kozina – Wójt Gminy Turobin

Pan Roman Dziura – Burmistrz Józefowa

Pan Marzena Czubaj – Gancarz - Wójt Tomaszowa Lubelskiego

Pan Jerzy Lewczuk - Wójt Izbicy

Pan Adam Wal - Wójt Nielisza

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeIdf2af075b9d

Fundusz Sprawiedliwości, to pieniądze pochodzące od przestępców, z wyroków karnych, które mają służyć ofiarom przestępstw. Ochotnicze Straże Pożarne często pomagają ofiarom wypadków drogowych, a wypadki to przestępstwa, pokrzywdzeni w nich wymagają pomocy. W ten sposób pieniądze od przestępców bezpośrednio będą służyć pokrzywdzonym - powiedział Wiceminister Sprawiedliwości – Pan Marcin Romanowski. Kierowany przez Pana Wiceministra ministerialny Fundusz Sprawiedliwości udziela wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Dzięki Funduszowi Sprawiedliwości my wszyscy, użytkownicy dróg, będziemy mogli czuć się bezpiecznej. Wiadomo, że straż pożarna, to służba, która pierwsza reaguje we wszystkich przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Zdarzenia losowe, w tym wypadki, niestety mają często miejsce i to dzięki odpowiedniemu sprzętowi i oczywiście wyszkolonym strażakom w znacznej części udaje się je zwalczać - podkreślił Wójt – Pan Antoni Łukasik.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeIda986336273

Do tej pory strażacy z OSP w Hoszni Ordynackiej dysponują dwoma samochodami ratowniczo – gaśniczymi : Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy – FORD (2017r), samochód specjalny rozpoznawczo - ratowniczy SLRt NISSAN. Posiadanie nowoczesnego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez jednostkę OSP w Hoszni Ordynackiej jest priorytetem aby włączyć ją do KSRG. Dodatkowo należy dostosować jednostkę OSP do aktualnie zmieniających się zagrożeń, będących wynikiem rozwoju infrastruktury komunikacyjnej tj. wzrostem liczby nowych tras komunikacyjnych, rozwoju zabudowy mieszkaniowej, czy zachodzących zmian społeczno – gospodarczych na terenie Gminy Goraj. Potrzeby niesienia pomocy są ogromne, ale żeby te potrzeby były realizowane musi być do tego sprzęt. Cała wielka chęć niesienia pomocy i poświęcenie często nie wystarczy jeżeli nie ma do dyspozycji odpowiednich zasobów technicznych. Dlatego strażakom, którzy ratują zdrowie i życie mieszkańców zostały przekazane środki na ratowanie tych najcenniejszych dóbr, bo wiadomo, że do takich celów potrzebny jest sprzęt nowoczesny, który nie zawodzi, który zawsze wyjedzie na akcję. Dodatkowo należy wspomnieć, że to już trzecie dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości dla jednostek z terenu Gminy Goraj a drugie w tym roku. Na początku października jednostki OSP z Goraja, Hoszni Ordynackiej oraz Kondrat otrzymały sprzęt ratowniczo – gaśniczy za kwotę 56 294,20 zł.

To bardzo wyczekiwana chwila, szczególnie przez druhów z OSP w Hoszni Ordynackiej, ponieważ od 2017r. starają się o włączenie do KSRG. Sytuacja zmienia nam się bardzo dynamicznie. Dochodzą nowe drogi, nowe ciągi komunikacyjne, pojawiają się zagrożenia naturalne takie jak burze, podtopienia, nawałnice, huragany. Oczywiście skutki wszystkich nieoczekiwanych zdarzeń są usuwane przez naszych ludzi, strażaków. Dlatego ten nowy wóz jest jak najbardziej potrzebny.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeId344cf5c25a

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy będzie spełniał najwyższe standardy. To pojazd z terenowym napędem na cztery koła, zbiornikiem wodnym o pojemności minimum 3 000 dm, zbiornikiem na pianę, dwustopniową autopompą, działkiem wodno-pianowym, masztem oświetleniowym, elektryczną wyciągarką i innym wyposażeniem typowym dla pojazdu straży pożarnej.

W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Hoszni Ordynackiej składamy bardzo serdeczne podziękowania Wiceministrowi Sprawiedliwości – Panu Marcinowi Romanowskiemu za udzielone wsparcie.

Będzie nowe auto bojowe. Ministerstwo Sprawiedliwości dofinansuje samochód dla strażaków w Hoszni Ordynackiej
 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

Treść komunikatu (PDF)

 

Kolejny sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP z Gminy Goraja

Zakup wyposażenia dla OSP współfinansowany był ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się w poszczególnych jednostkach OSP. Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik w asyście ministra Sprawiedliwości – Marcina Romanowskiego.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeIdc7a75760e4

W sierpniu tego roku został złożony wniosek w ramach naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W dniu 24 sierpnia 2019 r. w Goraju podczas Dożynek Parafialnych została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań. W efekcie pozyskano środki na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. 1 października 2019 roku odbyło się uroczyste przekazanie strażakom ochotnikom z terenu Gminy Goraj wyposażenia i sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy – Pan Antoni Łukasik wraz z Sekretarzem – Zenonem Głowalą przy udziale Wiceministra Sprawiedliwości – Marcina Romanowskiego. Serdeczne podziękowania kierujemy Panu Patrykowi Kowalskiemu, który był inicjatorem tego zadania. Koordynatorem projektu jest Pani Wioletta Kondrat – Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Nowy, wysokiej klasy sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie za ok. 57 tyś. złotych trafił do 3 jednostek OSP z Gminy Goraj. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostały zakupione:

OSP GORAJ – detektor napięcia, detektor wielofazowy, parawan, pilarka łańcuchowa, szelki bezpieczeństwa

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeId0f1c6304de

OSP HOSZNIA ORDYNACKA – 5 kompletów umundurowania strażackiego w skład którego wchodzi: ubranie, specjalne, buty, hełm, kominiarka oraz rękawice specjalne.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeId27c81ef5cb

OSP KONDRATY - 5 kompletów umundurowania strażackiego w skład którego wchodzi: ubranie, specjalne, buty, hełm, kominiarka oraz rękawice specjalne.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeId41884469dc

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 56 294,20 zł, wkład własny do projektu w wysokości 1% wyniósł 792,02 zł.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeId58b3ae7e29

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności i skuteczności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków. Cieszymy się również, iż doposażenie to pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa jak i jakość udzielanej pomocy.

W imieniu Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Goraj wyrażamy głęboką wdzięczność Panu Marcinowi Romanowskiemu – Wiceministrowi Sprawiedliwości za udzielone wsparcie.

 

Informacja Wójta Gminy Goraj

Wójt Gminy Goraj informuje, że podjęto przygotowania do rejonizacji upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych pod zbiory w 2020r.

W związku z powyższym planowane uprawy maku i konopi włóknistych 2020 r. należy zgłosić do Urzędu Gminy w Goraju pokój nr 12 do dnia 21 października 2019 r. Uprawy maku i konopi włóknistych podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zgodnie z ustawą uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych regionach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo: umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie Marszałka Województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Natomiast uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie Marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

 

Informacja

Zapraszamy na zebranie z udziałem Starosty Biłgorajskiego i przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przebudowy drogi powiatowej, które odbędzie się w remizie w Hoszni Ordynackiej w czwartek 3 października o godz. 18:00.

Wójt Gminy Goraj
Antoni Łukasik

 

Goraj chce być miastem! Ważna decyzja na sesji Rady Gminy

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Goraj podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Goraj. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Bardzo ważnym czynnikiem, który zaważył na rozstrzygnięciu wniosku jest opinia lokalnej społeczności. Zasadą ustaloną przepisami ustawy o samorządzie gminnym jest, przeprowadzenie przez organy gminy konsultacji społecznych z mieszkańcami. W tym celu Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Goraj konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Goraj. Po konsultacjach jakie odbyły się od 1 sierpnia do 20 września we wszystkich sołectwach odnośnie nadania statusu miasta miejscowości Goraj 97% mieszkańców gminy biorących udział w konsultacjach wyraziła pozytywną opinię. Konsultacje były przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych. Obwodami konsultacyjnymi były sołectwa. Poprowadzili je pełnomocnicy których zadaniem było czuwanie nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem konsultacji. Łącznie udział wzięło 1672 osoby, na 3476 uprawnionych, co stanowi 48,10% uprawnionych. Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Goraj przeprowadzili pełnomocnicy do spraw konsultacji zgodnie z Zarządzeniem nr 91/2019 Wójta Gminy Goraj z dnia 1 sierpnia 2019r w sprawie wyznaczenia pełnomocników do spraw konsultacji.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeId1a41811263

Wyniki konsultacji w gminie Goraj

 • Liczba głosów „Za” – 1621 , co stanowi 96,95%
 • Liczba głosów „Przeciw” – 22, co stanowi8 1,32%
 • Liczba głosów „Wstrzymuję się od głosu” – 29, co stanowi 1,73 %

Wyniki konsultacji w miejscowości (sołectwie) Goraj: 786 uprawnionych co stanowi 58,52%

 • Liczba głosów „Za” – 446 , co stanowi 96,96%
 • Liczba głosów „Przeciw” – 3, co stanowi8 0,65%
 • Liczba głosów „Wstrzymuję się od głosu” – 11, co stanowi 2,39 %

Informacje opracowano na podstawie list konsultacyjnych i Zestawienia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Goraj w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Goraj przeprowadzonych w sołectwach ( załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/65/2019 Rady Gminy Goraj z dnia 12 lipca 2019r.) W sesji udział wzięli przedstawiciele stowarzyszenia „Goraj1377” wraz z przewodniczącym Panem Stanisławem Chorembałą oraz przedstawiciele Powiatu biłgorajskiego: Starosta biłgorajski - Pan Andrzej Szarlip i Członek Zarządu Powiatu - Pani Beata Strzałka, którzy w pełni popierają wniosek o nadanie.

W dniu 1 października wniosek został złożony

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/#sigFreeId79c1bbc585

 

Strona 1 z 75

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Październik 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 
Dzisiaj24
Wczoraj91
Tydzień115
Miesiąc1370
Użytkowników ogółem144650

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.